Na suđenju za zločine počinjene u Prijedoru, pročitani su iskazi svjedoka Adema Borovca, koji je ispričao kako je vidio da optuženi Đuro Adamović udara njegove komšije na području sela Rakovčani.

Tužilaštvo BiH je pročitalo dva iskaza preminulog Borovca, koji je govorio o dolasku srpske vojske u zaselak Bukvik i stradanju komšija Kadirića i drugih u avgustu 1992. godine.

Borovac je u iskazu iz 2008. rekao da je krenuo da nakosi trave kada je naišao na “vod vojske iz Ljeskara”, a kada se vratio, vidio je više vojnika i čuo zapomaganje komšija.

On je kazao da je vidio Đuru Adamovića kako psuje i udara nogama i rukama nekoga. Adamovića je, kako je naveo, poznavao od ranije, kada su zajedno autobusom išli na posao.

Borovac je naveo da je prošao u svoju štalu, te da je došao Adamović i izvadio nož iz čizme i počeo da ga oštri.

Ispričao je da mu je stavio nož pod vrat, ispitujući ga ko se skriva u šumi i ko nosi oružje. Kada mu je odgovorio da ne zna šta se noću dešava, kako je dodao, izvjesni Sredić mu je opsovao tursku majku i rekao da laže.

Nešto kasnije, prema riječima svjedoka, Adamović se uhvatio za kosu i pozvao ga da popiju rakiju, ali je on to odbio zbog događaja sa stavljanjem noža pod vrat.

Svjedok je izjavio da su kasnije dovedeni Avdić zvani Šara, Mirsad Kadirić i Dado Muhić, koji su bili krvavi i izbijenih zuba. Vojnici su tražili žicu i oni su odvezeni.

Kada je vojska otišla, Borovac je, kako je ispričao, pronašao mrtvog Smaila Kadirića.

Kazao je da je sutradan otišao kod vojnog komandanta Radeta Bilbije i da ga je pitao šta da rade sa tijelom, te da je od njega čuo da je ubijen i Emsud Kadirić.

Borovac je izjavio da je po dolasku kući zatekao Adamovića, koji je repetirao pušku na njega, nakon čega mu je prišao kapetan Babić i uzeo mu je. Prema riječima svjedoka, Babić im je rekao da zakopaju tijela.

Prema njegovim saznanjima, Babić je bio zamjenik Bilbije.

Tužilaštvo BiH tereti Ranka Babića, Bratislava Bilbiju i Đuru Adamovića, bivše pripadnike Vojske Republike Srpske (VRS), za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedora, a na teret im je stavljeno da su u augustu 1992. u zaseoku Bukvik odvojili više muškaraca bošnjačke nacionalnosti, a potom učestvovali u njihovom mučenju, zlostavljanju i ubistvima.

Tužilaštvo je pročitalo i iskaz koji je svjedok Borovac dao 2018. godine, u kojem je takođe govorio o dolasku srpske vojske u Bukvik i kako je vidio da Adamović udara nekog od komšija.

On je kazao da je neko od komšija ležao na cesti i da od drugih vojnika nije mogao vidjeti ko je. Govorio je i o odvoženju trojice mladića koji su, kako je rekao, bili dobro isprebijani, kao i o pronalasku tijela Smaila Kadirića.

U ovom iskazu svjedok nije spominjao događaje sa Adamovićem i stavljanjem noža pod grlo i repetiranje puške, kao ni odlazak kod Bilbije.

On je 2018. kazao da je od Ćamila Ališkovića čuo za ubistvo Emsuda Kadirića.

Branioci optuženih rekli su da bi svjedoka Borovca ispitivali o razlikama u dva iskaza koja je dao, uključujući dešavanja koja nije spominjao u drugom iskazu, kao i neka lica, kao što je izvjesni Bajica.

Naveli su da bi svjedoka pitali zbog čega je u prvom iskazu kazao da je kombi s mladićima otišao u pravcu Ljeskara, a u drugom – u pravcu Rakovčana, koji su na suprotnoj strani.

Adamovićev branilac Radenko Stanić rekao je da bi svjedoka pitao kako je Adamović mogao tući njegove komšije ako je već bio kod njega u dvorištu, kao što tvrdi.

Tužilac Ćazim Hasanspahić iznio je probleme u obezbjeđivanju saslušanja tri preostala svjedoka, koji žive u inostranstvu, a čiji dolazak je otežan zbog bolesti i pandemije koronavirusa.

Vijeće je za sada odbilo prijedlog čitanja iskaza svjedoka dok Tužilaštvo ne obezbijedi potpunu medicinsku dokumentaciju.

Odlučeno je da će u nastavku suđenja 1. oktobra započeti dokazni postupak Odbrane. Odbrane će konačan prijedlog dokaza dostaviti naknadno, a najavljeno je svjedočenje optuženih Babića i Bilbije. Optuženi Babić zatražio je angažovanje vještaka o njegovoj ulozi u ratu, ističući da je bio obični vojnik.

 

 

Marija Taušan/BIRN