Tokom iskaza bivšeg komandira SJB Prijedor Dušana Jankovića, osuđenog u Sarajevu na 21 godinu zatvora za zločin na Korićanskim stijenama, Radovan Karadžić sugerisao da su “Zelene beretke” nakon napada na Prijedor svoje poginule sahranile u području rudnika Tomašica 

DusanJankovic2014  

Na suđenju Radovanu Karadžiću danas je svjedočio bivši komandir SJB Prijedor, Dušan Janković. On je prošle godine pred Sudom BiH osuđen na 21 godinu zatvora zbog zločina na Korićanskim stijenama 21. avgusta 1992. godine, kada su pripadnici Interventnog voda prijedorske policije strijeljali oko 200 Muslimana iz konvoja koji se pod policijskom pratnjom kretao ka Travniku.

Karadžić je na početku svjedokovog iskaza nagovijestio kako će osporavati dokaze optužbe o masovnoj grobnici u rudniku Tomašica, kraj Prijedora. Pošto je Janković rekao da je prilikom napada muslimanskih snaga na Prijedor 30. maja 1992. godine bilo mnogo ranjenih i poginulih, Karadžić je posegnuo za svojom starom tezom da su masovne grobnice rezultat “asanacije terena”, odnosno čišćenja bojišta nakon bitke. Odgovarajući na pitanja optuženog Janković je rekao da je “čuo” da su “Zelene beretke” svoje poginule sahranile na području Tomašice.

Janković je u glavnom iskazu tvrdio da su izvještaji policije iz Keraterma i Omarske upućivani isključivo šefu prijedorske policije Simi Drljači. Po njegovim saznanjima Drljača nikada nije naredio ili počinio neko krivično djelo. Ponekad je “arogantno nastupao” i suprotstavljao se naređenjima, ali ih je na kraju, pod pritiskom, ipak izvršavao. Drljača je, po Jankoviću, bio potčinjen načelniku CSB Banjaluka i ministru odbrane RS, a sa Karadžićem nije imao kontakta.

Karadžić je uz Jankovićevu pomoć nastojao osporiti “utvrđene činjenice” iz ranijih tribunalovih predmeta o prijedorskim zločinima. Osporavao je i činjenice koje je utvrdio Sud BiH na suđenju Jankoviću, uključujući i pravu prirodu njegove funkcije komandira prijedorske SJB, kao i uloge u zločinu na Korićanskim stijenama. Janković je, pak, tvrdio da su svjedoci koji su pred Sudom BiH tvrdili da su ga vidjeli u pratnji konvoja lagali, kako bi na osnovu sporazuma sa tužilaštvom dobili manje kazne.

Tužiteljica Katrina Gustafson je Jankovića suočila sa više dokumenta koji potvrđuju da je tokom rata vršio funkciju komandira SJB u Prijedoru. Svjedok je, međutim, ostao pri tvrdnji da je rad te stanice ugašen mobilizacijom rezervnog sastava milicije u septembru 1991. godine, i da se tokom rata manje više bavio logističkim pitanjima. Nije mu jasno zašto su ga, dan nakon masakra na Korićanskim stijenama, pozvali iz CSB Banjaluka kako bi o tome razgovarali.

Pripadnici Interventnog voda koji su učestvovali u masakru na Korićanskim stijenama, rekao je Janković, nisu uhapšeni i kažnjeni samo zato što su se “odmetnuli i otišli na Kozaru”, i jer je “neko” odlučio da ih se ne hapsi… kako bi izbjegli krvoproliće.