Svjedoci Odbrane Radovana Četića izjavili su da su učestvovali u akciji u prijedorskom selu Zecovi u julu 1992. godine, ali da nisu vidjeli optuženog.

Duško Ćorić kazao je da je bio u rezervnom sastavu milicije u Rasavcima, čiji je pripadnik bio i Četić. Svjedok je naveo da je sa pripadnicima policije i vojske držao straže i patrolirao. Kazao je da je i bošnjačko stanovništvo imalo punktove i da su se bojali jedni drugih.

On je ispričao da je bio na rubnom području Zecova, gdje je i živio, kada su došle kolege iz rezervne milicije i rekle da moraju ući u “muslimanski dio Zecova”.

Prema njegovim riječima, kolege su kazale da moraju uzeti nelegalno naoružanje i prikupiti informacije o licima koja su napala Prijedor, kao i da ne smiju ulaziti u kuće i maltretirati stanovništvo. Ćorić je rekao da ne zna čija je naredba koju su mu prenijele kolege.

On je naveo da su se spustili do prvih bošnjačkih kuća, gdje je vidio jednog komšiju.

“On mi kaže: ‘Komšo, hajd’ popij rakiju’. Mi smo popili. Nismo našli oružje, jer su tvrdili da nemaju, kao ni informacije o tim napadačima”, rekao je Ćorić i dodao da su se vratili i razišli kućama.

Svjedok je rekao da nije čuo pucnjavu niti vidio da gore kuće.

On je kazao da je u Mjesnoj zajednici viđao Mirka Savića, za kojeg je čuo da je poslat iz Prijedora. Naveo je da nije čuo niti znao da u Rasavcima postoji Krizni štab.

Četić je optužen u svojstvu predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS) i Kriznog štaba za selo Rasavci. Sudi mu se s Dušanom Milunićem, Radomirom Stojnićem, Duškom Zorićem, Zoranom Stojnićem, Željkom Grbićem, Ilijom Zorićem, Zoranom Milunićem, Boškom Grujičićem, Ljubišom Četićem, Radetom i Urošem Grujčićem te Rajkom Gnjatovićem. Oni su optuženi za ubistva najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti u prijedorskom selu Zecovi u julu 1992. godine.

Dušan Milunić je optužen kao komandir Rasavačke čete, a Radomir Stojnić u svojstvu komandira Rezervne stanice milicije Rasavci, a ostali optuženi kao pripadnici Rasavačke čete, koja je djelovala u sastavu Vojske Republike Srpske (VRS).

Na poziv Četićeve Odbrane svjedočio je i Draško Ćorić, koji je takođe bio u rezervnom sastavu milicije u Rasavcima. Kazao je da je Ćetić bio u istoj jedinici i da u selu nije postojao Krizni štab.

Ćorić je ispričao da je pozvan u akciju u Zecovima. Rekao je da se 20 do 25 ljudi okupilo ispred stanice koja je bila u Mjesnoj zajednici i da im se obratio komandir Radomir Stojnić.

“Rekao je da ćemo ići tamo na obezbjeđenje, a da će pretres obaviti ne znam ko… Komandir je raspoređivao po dvojicu”, kazao je svjedok.

On je dodao da su se iza podneva vratili i da je on nastavio s redovnim zadacima. Za vrijeme akcije, kako je rekao, nije zaustavljen niko od Bošnjaka, a čuo je pucnjavu u daljini.

Današnje ročište održano je bez optuženog Duška Zorića nakon što je Sudsko vijeće zaključilo da je neopravdano odbio da dođe iz zatvora u Mostaru.

Prema informacijama koje je iznio predsjedavajući Vijeća Šaban Maksumić, Zorić je odbio da dođe na suđenje sa sudskom policijom, žaleći se na uslove u zatvoru, gdje inače izdržava kaznu po drugoj presudi. On je isto učinio i 8. marta, kada je suđenje zbog toga bilo odgođeno.

Maksumić je rekao da je sud kontaktirao zatvor u Mostaru i da su odgovorili da Zorić ima adekvatne uslove, posebno s aspekta pripreme odbrane.

Suđenje se nastavlja 19. aprila.