Piše: Nikolina Balaban

MajkaMnogo se priča ko su uzori danas. Bića smo podložna uticajima – to je tako kada živite u zajednici, a ako se ona još zove Prijedor, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, onda je to koktel bez imena. A što si mlađi, time si podložniji. U Francuskoj postoji kult obožavanja filozofa, jer su oni deo svakodnevnice – tinejdžeri lepe postere Sartra i Levija po sobama.

U Americi, po… buđenju, neko proverava šta je Obama kupio Mišel, a neko da li se Rijana mamurna probudila u Londonu ili kod keve na Brabadosu. Javne ličnosti koje biramo, koje nas intrigiraju, biramo, po tome što projektujemo sebe u njima – oni su naše ogledalo.

U Bosni i Hercegovinu su to trenutno političari, uglavnom. Dovoljno je pogledamo sopstvenu ,,istoriju,, kretanja kroz internet i uvek ćemo doći do osoba koja predstavljaju našu ,,mračnu stranu,,. Kad pogledam komentare, uvek mi je zabavno čitati najčešće (uvek su te rečenice pisane u vapaju i velikim slovima): ,,Dokle više o njoj/njemu?,, Budući da smo svi na ovom putovanju zvanom život, ne bismo li sebe bolje upoznali, dobro je biti u kontaktu sa svim aspektima svoje ličnosti. Koja je vaša omiljena tajna ličnost ovog marta?
Ja ću o svojoj omiljenoj ,,tajnoj,, ličnosti, ne samo meseca marta. Na svetu postoji dobro i zlo, nikada neće jedno drugo pobediti, ali najbolje su one borbe kad je zlo i dobro podjednakog rezultata.
Moja omiljena ,,tajna,, ličnost su sve žene, odnosno majke Bosne i Hercegovine. Bilo da se bore za surovu egzistenciju svojih najmilijih, otvarajući ,,prazne,, frižidere, a ipak uspevajući da hrane svoju decu, bilo da iz ničega stvaraju nešto radeći više poslova, ne mareći za škole koje su završile ili da li ih neko vidi i šta komentariše, bilo da trpe nasilje na poslu ili u kući da bi sačuvale detinjstvo i bezbrižnost svoje dece, bilo da su samohrane, bilo da se bore protiv opakih bolesti za život deteta, dajući delove tela, bilo da ih čupaju iz ralja alkoholizma i droge,  bilo da bez suza oplakuju svoju decu, sinove ili muževe, još tražeći ih širom zemlje Bosne i Hercegovine, 20 i više godina, posle rata u kojem smo svi poraženi, da ne upotrebim neku ružniju reč…
Zato, majke ove zemlje, ujedinite se…