Na ahiret je preselio Husnija Kadunić, predratni dugogodišnji službenik Odbora IZ Prijedor i mujezin Čaršijske džamije. Da mu se Allah smiluje i grijehe oprosti. Dženaza će se obavit u Americi u subotu 16. Marta na mezarju Graceland (Cascade), Grand Rapids, USA.