Nova godina muslimanskoga kalendara nastupa 1. muharrema, koji ove godine pada 31. augusta.

Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, neka je Allah s njim zadovoljan, a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra -preseljenje Muhameda, neka je mir i spas Božiji na njega, iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, neka je spas i mir Božiji na njega.Muhamed, a.s., je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik je, neka je mir i spas Božiji nanjega, napustio noću svoj grad i preseliose u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.

Hidžretska nova 1441. godina
Grabovac, Ćela
31.08.2019. godine

P R O G R A M

1. 12:00 Ašare (Samir-ef. Velić)
2. Prijevod ašareta (Fatima Softić)
3. Nudžeim ef. Šišić (3 min)
4. Mektebski hor džemata Ćela (12-13 minuta)
5. Obraćanje glavnog imama (7-8 minuta)
6. Hor ilahija i kasida Mreže mladih MIZ Prijedor (7-8 min)
7. Obraćanje Ajdina Mešića (5 minuta)
8. Uručivanje zahvalnica (3-4 minute)
9. TALEAL BEDRU ALEJNA- Ale efendija i Hasan-ef.!
10. Obraćanje Muftije (8-10 minuta)
11. Ašara:
12. Dova:
13. Ezan za podne-namaz:
14. Podne-namaza
15. Ručak
16. Podjela paketića
17. Nastupi KUD-ova

IZ Prijedor