Poštovani građani,

Obavještavamo Vas da će ambulanta za pregled pacijenata sa simptomima akutne respiratorne infekcije od 21.10.2020.godine raditi na novoj lokaciji , i to u objektu ambulante porodične medicine Orlovača.

Ambulanta se na ovoj lokaciji organizuje u cilju efikasnije organizacije rada COVID ambulante i ostalih ambulanti i službi Doma zdravlja Prijedor, a uzimajući u obzir činjenicu da se svake godine u ovom periodu javlja veći broj pacijenata sa simptomima gripa i oboljenja sličnih gripu.

Pacijenti sa simptomima akutne respiratorne infekcije se telefonskim putem javljaju izabranim timovima porodične medicine , a timovi porodične na osnovu anamnestičkih podata direktno zakazuju pacijente na pregled u navedenu ambulantu, te daju pacijentima i sve ostale informacije.

Telefonski brojevi respiratorne ambulante u Orlovači su:

052-233-174 i

065-824-935.

 

Pacijenti sa simptomima akutne respiratorne infekcije koji teritorijalno gravitiraju ambulanti Omarska, zbrinjavaju se u prostoriji za izolaciju Ambulante Omarska.

Napominjemo da će postojeća COVID ambulanta u naselju Urije obavljati isključivo ljekarske preglede pacijenata kojima je laboratorijski potvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2 i pacijenata koji se nalaze u kućnoj izolaciji zbog kontakta sa potvrđenim slučajem infekcije od virusa SARS-CoV-2, i to za područje čitave teritorije grada Prijedora.

Ovim putem istovremeno obajveštavamo pacijente koji su registrovani u timu porodične medicine u Orlovači da će im sve potrebne zdravstvene usluge biti obezbjeđene u Ambulantama porodične medicine koje su smještene u objektu stomatološke službe Urije, telefon: 052-238-322.

Molimo stanovništvo grada Prijedora i pacijente Doma zdravlja Prijedor da imaju razumijevanja za navedeni način organizacije rada, koji je zbog trenutne epidemiološke situacije u najboljem interesu građana Prijedora,

 

S poštovanjem,

Direktorica

Prim.dr. Slavica Popović, spec. pedijatrije