Međunarodni mehanizam za krivične sudove /MMKS/ odbacio je danas zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu Milomira Stakića, kojem je sudsko vijeće Tribunala u Hagu osudilo na 40 godina zatvora prema optužbama za zločine protiv čovječnosti.

U svojoj odluci MMKS-a navodi da se Stakiću kazna može uslovno smanjiti za četiri mjeseca za period od 31. januara 2017. godine do 31. januara 2019. godine, te još šest mjeseci za isti period jer je to njegovo pravo po Zakonu Francuske gdje se on nalazi na izdržavanju kazne.

U saopštenju se ističe da to privremeno smanjenje kazne ne znači i da je Stakić odslužio dvije trećine kazne jer će on taj uslov ispuniti u novembru 2027. godine.

Stakiću je prethodno u dva navrata smanjena kazna, za 15 i 30 mjeseci, što je u skladu sa Zakonom u Francuskoj.

Prema Statutu MMKS, nakon izdržane dvije trećine kazne osuđenik ima pravo na pomilovanje ili ublažavanje kazne.

Država u kojoj osuđeni izdržava kaznu, o tome obavještava Mehanizam, a predsjednik odlučuje o zahtjevu.

Srna