Koncentracioni logor Batković bio je jedan od najvećih logora u Bosni i Hercegovini. Formiran je 1. aprila 1992. godine od strane Jugoslovenske narodne armije (JNA), a kroz njega je prošlo više od 4.000 logoraša iz cijele države. Ubijeno je najmanje 80 zarobljenika, a na desetine njih je fizički i seksualno zlostavljano. Logor je zatvoren krajem januara 1996. godine.