Predsjednik Skupštine Grada Prijedor, Mirsad Duratović, razgovarao je danas sa Brianom Pauers, direktoricom kancelarije Ambasade SAD u Banjoj Luci. Sastanku je prisustvovala i načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti, Monja Kasalović.

Razgovaralo se o političkim, ekonomskim ali i životnim temama koje su bitne i aktuelne u našem gradu, o međnacionalnim odnosima u Prijedoru, saradnji sa dijasporom, aktivnostima projekta „ProBudućnost“, odnosima i saradnji dva organa Grada, Gradonačelnika i Skupštine, saradnji gradonačelnika i predsjednika Skupštine Grada, te  političkoj stabilnosti u Gradu Prijedor.

Predsjednik Skupštine je naglasio izuzetno blisku i korektnu saradnju dva organa Grada i saradnju gradonačelnika i predsjednika Skupštine, te rekao, da su i jedan i drugi posvećeni zajedničkom radu za dobrobit svih građana Prijedora. Istakao je i posvećenost Skupštine u proteklom periodu ka unaprjeđenju saradnje sa dijaporom a koju je Skupština pokazala i formiranjem Odbora za saradnju sa dijasporom. Odluka gradonačelnika, da se u u okviru Gradske uprave otvori i Kancelarija za saradnju sa dijasporom, je korak ka unaprjeđenju te saradnje.

Predsjednik Skupštine se zahvalio na pomoći koju je američki narod, preko američke ambasade, odnosno organizacije USAID, kroz razne projekte, dostavio u Prijedor. Infrastrukturni projekti, projekti demokratizacije društva i projekti koji su imali za cilj uspostavljanje suživota i pomirenja, pomogli su normalizaciji odnosa i podizanju kvaliteta života u Prijedoru.

Direktorica Pauers je izrazila svoje zadovoljstvo što je upoznala i imala priliku razgovarati sa mladim rukovodstvom grada. Obećala je i nastavak prisustva USAID-a na ovom terenu, pomoć američkog naroda Prijedoru a posebno za projekte koji imaju za cilj prevazilaženje ratnih trauma, koje su još uvijek prisutne u Prijedoru kao i za projekte koji će donijeti dobrobit i prosperitet Gradu Prijedor.

Na kraju razgovora predsjednik Skupštine je preko direktorice Pauers uputio i poziv ambasadoru SAD u Bosni i Hercegovini, Eriku Nelsonu, da posjeti Prijedor.

prijedor24h