TomasicaNovembar
U cilju ubrzanja procesa identifikacije tijela žrtava pronađenih u masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora i razmjene informacija o krivičnom gonjenju počinilaca ratnih zločina predstavnici udruženja koja okupljaju žrtve iz Prijedora tražili su i dobili termin za sastanak u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

U Prijedoru je u ratnim zločinima ubijeno najmanje 3176 civila, od čega 256 žena i 103 djece. Prema podacima ICTY-a, 31 000 ljudi su prošli kroz prijedorske logore gdje je više od 8 000 civila bilo izloženo različitim oblicima torture i mučenja. Počinjena su brojna silovanja i različiti oblici seksualnog zlostavljanja, kako na ženama tako i nad muškarcima. 53 000 ljudi je protjerano iz njihovih domova a njihova imovina opljačkana ili uništena.

Tužilaštva i sudovi, kako međunarodni u Hagu tako i domaće institucije, nisu adekvatno reagovali na tolike razmjere počinjenog zločina. Do sada je za ratne zločine u periodu 1992-1995.godina, pravosnažno osuđeno 31 lice iz Prijedora, što u ukupnom omjeru žrtava iznosi da je na svakih 100 ubijenih i nestalih Prijedorčana procesuirano tek po jedno lice.

Imajući u vidu da je Tužilaštvo iz Haga dobilo odobrenje sudskog vijeća da može dokaze pronađene u masovnoj grobnici Tomašica priložiti uz optužnicu protiv Ratka Mladića i da je za to potreban pojačan angažman Tužilaštva Bosne i Hercegovine kako bi se na vrijeme odgovorilo tom zahtjevu, predstavnici udruženja žrtava će tražiti od Tužilaštva Bosne i Hercegovine novi pristup u istragama na području Prijedora i uključenje većeg broja tužioca.

Sastanak će se održati u četvrtak 27.02.2014.godine sa početkom u 13:00 h.

U potpisu:
Udruženje Prijedorčanki ”Izvor”
Udruženje logoraša ”Prijedor'92”
Udruženje logoraša Kozarac