Fudbalski klub FK Mrakovica je ostao bez svog predsjednika a Ofk Brdo bez sportskog prijatelja Rifeta Blaževića. Rifet je dugi niz vremena služio kao aktivista i sportski radnik te je u svakom trenutku bio dostupan za svoj klub i svoje igrače. Uložio je mnogo truda i žrtvovao sebe za prosperitet sportske zajednice FK Mrakovica.

Rifetov posljednji čas je otkucao u gradu Gracu u Austriji. Ožalošćeni su supruga, sin Rešad i brojna unučad.

Dženaza će se klanjati sutra poslije podne namaza pred džematom IKZ u Gracu, a ukop i ponovni oproštaj tj. dženaza će biti u četvrtak ili petak (uskoro detaljnije)poslije podne u džematu Kozaruša nadomak Kozarca.

U ime Ofk Brda želimo familiji sabur i sportskom klubu FK Mrakovica da idu i daljem Rifetovim putem i da dobro čuvaju lijepa sjećanja na Rifeta Blaževića.

Denis Imširović-OFK BRDO