Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj: 97/16), člana 77. Statuta grada Prijedor (“Službeni glasnik Grada Prijedora” broj: 5/15) i Zaključka broj: 02-67-93/17 od 22.11.2017. godine, Gradonačelnik Prijedora, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za dodjelu stipendija grada Prijedora za školsku 2017/2018. godinu

Gradonačelnik grada Prijedora, dodjeljuje 80 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 60 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama-fakultetima i srednjim školama:

I

FAKULTETI:

Prirodno-matematički fakultet
-studijski program- matematika….. 5 stipendija
-studijski program- fizika… 5 stipendija
-studijski program- biologija….. 2 stipendije
-studijski program- hemija….. 2 stipendije
-studijski program- ekologija… 2 stipendije
-studijski program- prostorno planiranje….. 2 stipendije

Arhitektonsko-građevinski fakultet
-studijski program-arhitektura….. 2 stipendije
-studijski program-građevinarstvo… 4 stipendije

Mašinski fakulte… t7 stipendija

Elektrotehnički fakultet
-studijski program- računarstvo i informatika…. 6 stipendija
-studijski program-softversko inženjerstvo…. 5 stipendija
-studijski program-elektronika i telekomunikacije… 3 stipendije
-studijski program-elektroenergetika i automatika…. 2 stipendije

Saobraćajni fakultet…. 2 stipendije

Rudarski fakultet……. 2 stipendije

Tehnološki fakultet… 2 stipendije

Poljoprivredni fakultet
-studijski program-biljna proizvodnja….. 2 stipendije
-studijski program-agrarna ekonomija I ruralni razvoj…. 1 stipendija

Medicinski fakultet
-studijski program-opšta medicina… 3 stipendije
-studijski program-stomatologija……. 2 stipendije
-studijski program-farmacija….. 2 stipendije
-studijski program-zdravstvena njega……. 1 stipendije
-studijski program-specijalna edukacija I rehabilitacija……3 stipendije

Visoka medicinska škola…. 2 stipendije

Filozofski fakultet
-studijski program-psihologija….. 1 stipendija

Fakulet političkih nauka
-studijski program- sociologija….. 1 stipendija

Filološki fakultet
-studijski program-njemački jezik…. 2 stipendije

Pravni fakultet…… 3 stipendije
Ekonomski fakultet….. 3 stipendije

Akademija umjetnosti
-studijski smjer – muzička umjetnost/ program -dirigovanje…1 stipendija

SREDNJE ŠKOLE

Gimnazija….. 10 stipendija

Ugostiteljsko-ekonomska škola
-zanimanje –ekonomski tehničar….. 2 stipendije
-zanimanje-bankarski tehničar……. 2 stipendije
-zanimanje-turistički tehničar…… 1 stipendija
-zanimanje-ugostiteljski tehničar….. 2 stipendije
-zanimanje-kuvar/konobar….. 3 stipendije

Mašinska škola
-zanimanje-mašinski tehničar…… 3 stipendije
-zanimanje-tehničar drumskog saobraćaja… 1 stipendija
-zanimanje-teh. za obradu drveta…. 1 stipendija
-zanimanje-varilac…. 5 stipendija

Elektrotehnička škola
-zanimanje- tehničar računarstva……. 2 stipendije
-zanimanje-tehničar mehatronike……. 2 stipendije
-zanimanje-tehničar elektroenergetike… 2 stipendije
-zanimanje-električar…… 3 stipendije
-zanimanje-auto-električar…… 1 stipendija

Srednjoškolski centar
-zanimanje-medicinski tehničar…… 3 stipendije
-zanimanje-zubno-stomatološki tehničar…… 2 stipendije
-zanimanje-farmaceutski tehničar… 2 stipendije
-zanimanje-fizioterapeutski tehničar….. 1 stipendija
-zanimanje-građevinski tehničar… 2 stipendije

Poljoprivredno-prehrambena škola
-zanimanje-poljoprivredni tehničar….. 2 stipendije
-zanimanje-prehrambeni tehničar……. 2 stipendije
-zanimanje-agroturistički tehničar…… 1 stipendija
-zanimanje-prehrambeni prerađivač…… 2 stipendije
-zanimanje-pekar…… 3 stipendije

II

Stipendije grada Prijedora dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedor.
Studenti prve godine, studenti apsolventi i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

III

Kandidati koji se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji):
-uvjerenje o državljanstvu BiH,
-potvrda CIPS-a o prebivalištu,
-uvjerenje o redovnom upisu godine studija/ razreda srednje škole,
-uvjerenje o položenim ispitima za studente,
-svjedočanstva o završenim razredima srednje škole za učenike,
-kućna lista,
-uvjerenje o ličnim primanjima u zadnjih šest mjeseci za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva ,
-potvrda Zavoda za zapošljavanje-filijala Prijedor za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva,
-rješenje boračke uprave o porodičnoj ili ličnoj invalidnini za članove porodica poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,
-rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad-Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite.

IV

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79101 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru grada Prijedor.

Javni konkurs biće objavljen u nedeljnom lokalnom listu „Kozarski vjesnik“ i na internet stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org
Rok za podnošenje prijava je 21 dan, računajući od dana zadnjeg objavljivanja javnog konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Gradonačelnik
Milenko Đaković