Fondacija “Idriz Jakupović” je u junu mjesecu 2018.godine publikovala svoje prvo izdanje publikacije pod nazivom:

Monografija Fondacije “Idriz Jakupović” 2014-2018

ISBN 978-99976-672-8-1

COBISS.RS-ID 7419928

Publikacija na bosanskom i engleskom jeziku dostupna je besplatno elektronski u PDF formatu na službenoj web stranici Fondacije – www.fondacija.eu, kao i u štampanom obliku u tiražu od 1.000 primjeraka, koji se mogu zatražiti putem email adrese: info@fondacija.eu

Publikaciju možete preuzeti u PDF formatu na sljedećem linku:

Monografija Fondacije “Idriz Jakupović” 2014-2018

Služba za odnose sa javnošću

© Fondacija za stipendiranje učenika i studenata „Idriz Jakupović“