Osobe koje ulaze u BiH preko graničnih prelaza na teritoriji Republike Srpske obavezne su da se prilikom ulaska prijave nadležnom inspektoru koji vrši nadzor na graničnom prelazu, i koji će mu izdati Rješenje o stavljanju u izolaciju u kućnoj sredini u trajanju od 14 dana.

Osobe kojima je određena mjera izolacije u kućnoj sredini, a za koje se u postupku kontrole poštovanja mjere utvrdi da ne poštuje utvrđenu mjeru, biće sankcionisano u skladu sa zakonom, saopštili su iz Inspektorata RS.

Od ove mjere u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije RS izuzeti su:

– pacijenti koji se vozilom nadležne zdravstvene ustanove i u pratnji, vraćaju u RS, te će inspektori vozača i pratnju evidentirati, a pacijenta, ukoliko mu to zdravstveno stanje dozvoljava, uputiti da se javi nadležnoj higijensko-epidemiološkoj službi doma zdravlja u toku od 24 časa

– vozači vozila u međunarodnom transportu, odnosno vozači koji u okviru svojih radnih zadataka vrše prevoz roba i stvari i u RS ulaze teretnim vozilima.

Vozač teretnog vozila je obavezan da prilikom ulaska u BiH  pokaže na uvid identifikacioni dokument i potvrdu kojom se potvrđuje angažovanje vozača, odnosno putni nalog, licencu za profesionalnog vozača. Ukoliko vozač vozila u međunarodnom transportu ima potrebu da napusti vozilo, obavezan je da koristi ličnu zaštitnu opremu, minimalno se zadržava van kabine vozila i shodno potrebi, posmatra utovar/istovar sa minimalne udaljenosti od dva metra. Nadležni inspektor evidentiraće ulazak ovih osoba.

– strani državljani i državljani RS, odnosno BiH koji imaju zasnovan radni odnos u privrednim društvima koja posluju u pograničnim oblastima

Ovi radnici su obavezni da pokažu na uvid identifikacioni dokument i dokaz o zaposlenju, odnosno privredno društvo treba dostaviti spisak zaposlenih lica nadležnom inspektoru na graničnom prelazu, radi evidentiranja kretanja radnika

– državljani BiH i RS i državljani susjednih država koji ulaze ili izlaze iz RS radi obavljanja poljoprivrednih radova na zemljištu čiji su vlasnici odnosno posjednici

Oni su obavezni da prilikom ulaska u RS, pored identifikacionog dokumenta, predoče dokaz da su vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta čije obrađivanje je razlog za ulazak, odnosno izlazak iz RS, i isti će biti evidentirani od strane nadležnog inspektora.

– Ukoliko osoba sa prebivalištem na području RS, u BiH ulazi preko graničnih prelaza na teritoriji FBiH i distrikta Brčko, nadležni inspektori će mu takođe izdati Rješenje o upućivanju u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana, o čemu će obavijestiti nadležne organe RS. Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije još nije predviđena mogućnost da fizička lica, putnici, u BiH, odnosno RS mogu ulaziti uz potvrdu ovlašćenje laboratorije o negativnosti testa na virus SARS-COV-2, na kraći period od dan ili dva, bez izricanja mjere izolacije u kućnoj sredini u trajanju od 14 dana – saopštili su iz Inspektorata RS.

 

 Autor: /SRPSKAINFO