U vezi teksta novinarke Bojane Majstorović, objavljenog na internet portalu „Srpskainfo.com“ u kojem je izneseno niz neistina i lažnih informacija vezanih za navode lica D.D, kojima se pokušava diskreditovati JZU “Dom zdravlja“ Prijedor i njegova Pedijatrijska služba, kao i ličnost direktora Ustanove, ovim putem izdajemo sljedeće saopštenje:

Dana, 19.06.2019. godine u JZU “Dom zdravlja“ Prijedor dopisom se obratio D.D., otac pacijenta D.P. u kojem je iznio optužbe o navodnom uslovljavanju pregleda njegovog djeteta prvobitnom naplatom usluge istog, te da je dijete u tom momentu bilo „vitalno ugroženo“, kao i da je naplaćivanje pregleda definisano odlukom direktora.

Nakon obavljenog razgovora i uzetih izjava od doktora spec. pedijatrije, prim.dr. Pašalić Azre i medicinskog tehničara Milice Kečan koji su navedenog dana (15.06.2019.godine) radili u Pedijatrijskoj ambulanti, utvrđene su sljedeće činjenice:

-Iz propisno ovjerenog i potpisanog nalaza i mišljenja imenovane doktorice, prim. dr. Pašalić Azre jedne od najboljih pedijatara u gradu Prijedoru sa višedecenijskim iskustvom u radu sa djecom, koja je obavila specijalistički pregled djeteta po pravilima struke i propisala adekvatnu terapiju jasno i nedvosmisleno se može zaključiti da dijete prilikom prijema nije bilo vitalno ugroženo. U svakom slučaju, da je riječ o lažno iznesenoj optužbi imenovanog ide u prilog činjenica da je dijete nakon pregleda i propisane terapije upućeno na kućno a ne na stacionirano liječenje u bolnicu.
Radi informisanja javnosti bitno je svakako istaći da se zbrinjavanje hitnih medicinskih stanja vrši u Službi hitne medicinske pomoći 24 sata dnevno i takve usluge se ne naplaćuju bez obzira da li se radi o osiguranim ili neosiguranim licima.

-Pregledom nadzornih kamera kao i uvidom u izjave imenovane doktorice i medicinske sestre takođe se nedvosmisleno može zaključiti da je usluga pregleda naplaćena tek nakon izvršenog pregleda.

-Što se tiče iznosa naplaćenog pregleda, isti nije propisan nikakvom Odlukom direktorice kako se to lažno ističe u predmetnom tekstu već je utvrđen važećim Cjenovnikom Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pod šifrom 0001023, a obaveza plaćanja proizilazi iz činjenice da dijete nije registrovani pacijent Pedijatrijske službe Doma zdravlja već ZU „HANNAH“, Kako se radilo o redovnom specijalističkom pregledu, usluga je i naplaćena u skladu Zakonom, podzakonskim propisima te Ugovorom između JZU“ Dom zdravlja“Prijedor i Fonda Zdravstvenog osiguranja. Navedeni iznos pacijent je uredno refundirao kod Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a tu informaciju je dobio upravo u obavještenju koje mu je zajedno sa izjavama doktorice Pašalić i medicinske sestre dostavljen, dana 26.06.2019.godine dopisom broj: 01-895-1/19.

-Stoga su posebno netačne i neistinite izjave imenovane novinarke vezane za način plaćanja pregleda i navodim „mogućnostima“ da se takvi pregledi fakturišu direktno Fondu.

U vezi svega naprijed navedenog ovdje posebno treba istaći neprofesionalnost novinarke Bojane Majstorović, koja na osnovu neprovjerenih navoda jednog pojedinca diskredituje ugled cijele Ustanove a posebno Pedijatrijske službe čiji su pacijenti od posebne važnosti i značaja kako za grad Prijedor tako i za cijelu državu, dajući svom tekstu sramotni naslov „BEZOBRAZLUK I JAVAŠLUK“.

Ovim putem JZU “Dom zdravlja“ Prijedor javno demantuje sve lažne izjave i navode iznesene u predmetnom tekstu, i ističe da će shodno Zakonu o zaštiti od klevete Republike Srpske i Zakona o obligacionim odnosima tražiti sudsku zaštitu ugleda i časti Ustanove.

S poštovanjem,

Direktorica,
Prim. dr Slavica Popović,
spec. pedijatrije