Čini nam čast i zadovoljstvo pozvati sve zainteresovane na projekciju filma NE PRIČAJ MI PRIČE, koja će se održati u Domu kulture Donja Ljubija u subotu (07.03.2020) sa početkom u 20 h.

Inače, ovo dešavanje je u sklopu manifestacije “Sedmica turskog filma”, koja se tradicionalno održava u mnogim zemljama svijeta, ključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Cilj ovakvih manifestacija je približavanje i bolje upoznavanje različitih kultura.

Ovaj program  u Donjoj Ljubiji se realizuje preko TURSKOG KULTURNOG CENTRA “JUNUS EMRE” u organizaciji džemata Donja Ljubija.

Svečanost je upriličena za područje opštine Prijedor.