Svjedok Tužilaštva BiH je izjavio da je u julu 1992. godine, kao pripadnik čete “Miska Glava” u Prijedoru, vidio zarobljene bošnjačke civile u svom selu, ali i dan kasnije u Društvenom domu Miska Glava, opisavši da su izgledali iscrpljeno.

Predrag Praštalo je ispričao da je od aprila 1992. bio mobilisan u Teritorijalnu odbranu (TO) Miska Glava, pojasnivši da su u maju transformisani u četu “Miska Glava”, čiji je komandir bio Milorad Tomić. Imao je, kako je rekao, odijelo i pušku M-48.

Prisjetio se jula iste godine, kada je saznao da se između 140 i 150 zarobljenih civila nalazi u dvorištu kuće Slobodana Praštala. Ispričao je da je s puškom pješke otišao do kuće, gdje je zatekao ljude u civilu. Naveo je da je vojnika sve više i više pristizalo.

“To smo bili mi, Srbi, naši. Bili su naoružani”, dodao je on.

Praštalo je posvjedočio da su civili prebačeni na obližnje brdašce, te da su od njih oduzimane stvari i stavljane u vreću. Kako je kazao, nije vidio šta je oduzimano, ali je čuo da je bila ogromna količina novca i da su vreće nestale.

“Na tom bradašcetu su bili oko pola sata i onda su krenuli dalje. Mi smo ih pratili. Došli smo do stričeve kuće, a civili su otišli u dolinu strica Dušana, i više ne znam ništa o tome. Čuo sam da je neko došao vozilima i da su prebačeni u Društveni dom u Miskoj Glavi”, naveo je svjedok, kojem je optuženi Marinko Praštalo stričević.

Dok su civili boravili u dvorištu, svjedok je, kako je pojasnio, kasnije saznao da je izvjesni Milorad Tomić ubio jednog zarobljenog momka. Također je izjavio da prilikom zarobljavanja civila i u Domu nije vidio svog rođaka Marinka.

Dan kasnije svjedok je, kako je istakao, otišao do Doma, gdje je u kafani vidio iscrpljene civile, koje su čuvale vojska i civilna i vojna policija. Kako je rekao, čuo je da su zarobljenici odvedeni na stadion.

Za naređivanje ubistava počinjenih na lokalitetu Rudnika “Ljubija” kod Prijedora optuženi su Slobodan Taranjac, Milodrag Glušac, Ranko Babić i Ranko Došenović. Na teret Babiću, Došenoviću i Marinku Praštalu se stavlja sprovođenje civila na fudbalski stadion “Ljubija”, gdje su zlostavljani i mučeni, a neki ubijeni. Tužilaštvo BiH tereti Taranjca, Glušca, Babića, Došenovića i Radeta Zekanovića da su naredili ili prešutno bili saglasni jer su uhapšeni civili, njih oko 110, bili zatvoreni u nehumanim uslovima u Domu “Miska Glava”, gdje su mučeni, udarani i podvrgnuti torturama.

S njima su optuženi i Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, kojima se na teret stavlja da su 27. jula iz Doma “Miska Glava” izveli 11 osoba i ubili ih na Hozića kamenu, te njihova tijela zakopali. Taranjac, Glušac, Babić i Došenović su optuženi da su prikrili taj zločin.

Taranjac je optužen kao nekadašnji predsjednik Kriznog štaba Ljubija i čelnik civilne vlasti, Glušac u svojstvu zamjenika komandanta Šestog ljubijskog bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Babić kao operativac, a Došenović kao pomoćnik komandanta za bezbjednost, a ostali kao pripadnici Miskoglavske čete te vojne i civilne policije.

U ovom predmetu spojeni su postupci protiv Slobodana Kneževića i Milorada Obradovića, koje je Tužilaštvo optužilo nakon početka suđenja devetorici prvobitno optuženih. Kneževića optužnica tereti da je, kao vojni policajac, 27. jula 1992. ubio civila koji je pokušao pobjeći ispred Doma u Miskoj Glavi, a Obradovića da je na stadionu ubio tri civila, kao i da je s drugima učestvovao u ubistvu više od 80 civila na lokalitetu Kipe.

Nekadašnji pomoćnik komandira za pozadinu Šestog bataljona 43. brigade u Ljubiji Rade Čulibrk je naveo da je njegov komandir bio Milorad Rade Bilbija, njegov zamjenik optuženi Glušac, dok je Došenović bio pomoćnik komandira za bezbjednost. Pojasnio je da Babić nije imao formacijsko postavljenje, te da ga je on kolokvijalno zvao “operativac”, kao i da nije imao naredbodavnu ovlast.

“Meni nikada niste izdali naredbu, niti se sjećam da ste nekom drugom”, kazao je svjedok odgovarajući na pitanje optuženog Babića.

Naveo je da je, kada je krenuo ovaj postupak, iz medija saznao da je bilo zarobljenih civila u Miskoj Glavi. Kako je rekao, čuo je da je bilo zarobljenih lica na stadionu, ali da je konkretne stvari saznao iz predmeta.

Suđenje se nastavlja 17. juna.

Detektor.ba