Ukoliko predsjednica RS Željka Cvijnović prihvati prijedlog Vlade RS uskoro bi mogle biti značajno povećane kazne za prekršaj nenošenja maski i rukavica, ili izlaska u vrijeme policijskog časa.

Očekuje se i da će policiji i komunalnoj policiji biti data veća ovlaštenja da kontrlišu i kažnjavaju građane koji se na javnim mjestima ne pridržavaju propisanih mjera, poput nošenja zaštite opreme i održavanje fizičke distance.

Kako je saopšteno iz Biroa za odnose s javnošću Vlade RS, Vada je uputila predsjednici RS Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolest, kojim bi to bilo regulisano.

– U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom po pitanju pojave i širenja virusa COVID 19, a uzimajući u obzir ozbiljnost situacije i važnost poštivanja propisanih mjera sa aspekta javnog zdravstva i zaštite zdravlja stanovništva, propisuje se i nova mjera u vršenju inspekcijskog nadzora. Propisuje se i nadležnost vršenja nadzora Ministarstvu unutrašnjih poslova i komunalnoj policiji u dijelu koji se odnosi na korištenje lične zaštitne opreme i pridržavanja zaštitnih mjera fizičke distance na javnim površinama. Uvećavaju se iznosi novčane kazne za učinjeni prekršaj odgovornom licu u pravnom licu, preduzetnicima i fizičkim licima – navodi se u saopštenju nakon sjednice Vlade RS.

Ne precizira se kolike bi mogle biti uvećane kazne. Do sada su, za prekršaje poput kršenja policijskog časa, ili nenošenja maske i rukavica, na sanzi bile novačane kazne od 500 do 1.500 KM.

 

Autor: /SRPSKAINFO