JasminC2Jasmin Čaušević je sa 13 godina 1992. godine u Bišćanima (općina Prijedor), sa svojim ocem, amidžićem, i dvojicom komšija strijeljan.
Jasmin je teško izranjavan, ali je sa svojim amidžićem uz Božiju pomoć preživio. Ostali su ubijeni na licu mjesta.

Nakon 22. godine Jasminov otac je pronađen u najvećoj masovnoj grobnici na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata, u Tomašici.

Exitmediafilm.com