Autor: Emina Dizdarević

Prvi svjedok Odbrane Radeta Vlasenka kazao je da su u proljeće 1992. godine muslimanske snage, naoružane dugim cijevima i uniformisane, držale nekoliko punktova na području Kozarca kod Prijedora.

Bogoljub Kos, bivši pomoćnik komandira za kriminalitet u Stanici javne bezbjednosti (SJB) Prijedor, ispričao je da su “muslimanske snage” počele postavljati punktove na području Kozarca prije maja 1992. godine.

Kako je rekao, muškarci na punktovima su bili naoružani dugim cijevima, u “šarenim uniformama”, te su kontrolisali i zaustavljali vozila. Prisjetio se dva incidenta iz maja 1992. godine, kada je na punktovima u Hambarinama i Jakupovićima zaustavljena i napadnuta Jugoslavenska narodna armija (JNA).

“Kolona vojske je u Hambarinama zaustavljena 24. maja, bilo je puškaranja i borbe. Momci s punktova su se razbježali prema šumi i tada su punktovi sklonjeni. Na Hambarinama na punktu 22. maja su sačekali vojsku, na koju su zapucali. Tada su bile borbe”, ispričao je svjedok.

Dodao je da su nakon toga muslimanske snage otišle na Kozaru, dok su se civili predavali u sabirne centre ili odlazili za Hrvatsku.

“Civile koji su se predavali privodila je civilna i vojna policija. Te sabirne centre – ‘Keraterm’, ‘Trnopolje’ i ‘Omarsku’ – nisam posjećivao. Tu su privođeni i ljudi koji su učestvovali u nekim napadima na Prijedor. Nakon 24. maja srpska vlast je kontrolisala sabirne centre”, naveo je Kos.

Vlasenko, Drago Končar i Milan Krupljanin, bivši pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS), optuženi su za učešće u progonu civilnog stanovništva na području Kozarca i okolnih mjesta u općini Prijedor. Na teret im se stavljaju ubistva osam osoba na području Kozarca i Prijedora, među kojima su i žrtve starije životne dobi.

Svjedok Vinko Kos, nekadašnji odbornik Srpske demokratske stranke (SDS), također je kazao da su postojali punktovi u općini Prijedor, koje su, prema njegovim riječima, držale “naoružane i uniformisane ‘Zelene beretke’”. On je potvrdio da su se u maju 1992. desila dva napada na vojsku na punktovima u Hambarinama i Jakupovićima.

Kos je govorio i o napadu iz pravca Hambarina na centar Prijedora koji se, kako je rekao, dogodio 30. maja.

“Napad je izvršen od strane ‘Zelenih beretki’, ‘Patriotske lige’. To je završeno otporom. Bilo je žrtava na obje strane. Napadači se sklanjaju po šumama. Bacali su oružje, presvlačili se u civilnu uniformu”, naveo je Kos.

Upitan o sabirnim centrima, svjedok je kazao da su oni postojali za osobe koje su bile pod istragom policije i vojske, pretpostavljajući da su neki nakon toga vraćeni kući “ili su svi bili krivi”.

Svjedoci Petar Končar i Goran Kojić su opisali optuženog Vlasenka da je prije rata bio “lijep i zgodan čovjek”, te da je imao crnu kosu i brkove. Obojica svjedoka su negirali da je imao bubuljice po licu i da je bio alkoholičar.

Končar je rekao da je u selu Jaruge bio napad “Zelenih beretki’, te da je bilo poginulih i ranjenih. Posvjedočio je da je jedne prilike u selo došla informacija da u šumi postoji grupa muškaraca koja želi da se preda.

“Mi smo otišli gore i upali smo u zasjedu. Rade je teže bio ranjen… Kad je Rade ranjen, Milan Krupljanin nije išao s nama, tokom sukoba u selu ga nisam viđao”, izjavio je Končar.

Suđenje se nastavlja 18. maja.

 

Detektor.ba