Zbog vodostaja Sane koji je, prema jutrošnjim mjerenjima, prešao kritičnu tačku i iznosi 428 centimetara, u Prijedoru je na snazi prvi stepen pripravnosti – stanje redovne odbrane od poplava.

– U naseljima Tukovi, Raškovac i Brezičani zaplavljeno je oko 80 stambenih objekata, velik dio poljoprivrednog zemljišta, a voda je presjekla put Prijedor – Bišćani. Vodostaj ima tendenciju rasta, zbog intenzivnog topljenja snijega u slivu rijeke Sane i na području Prijedora – navedeno je iz CZ-a Prijedor.

Sredice, Foto: Smail

Vodostaji rijeka Gomjenice i Miloševice su ispod kritičnog nivoa i ne ugrožavaju stambene objekte i komunikacije u zoni ovih vodotoka.

Odlukom gradonačelnika Milenka Đakovića, obavezuju se sve nadležne institucije i subjekti zaštite i spašavanja da poduzimaju mjere zaštite, predviđene planom zaštite iz ovog stepena.

Raskovac, Foto: Amira

Prije svega, potrebne mjere zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara na područjima koja su ugrožena poplavom. Gradskom “Vodovodu” je naloženo da poduzme mjere pojačanog hlorisanja i druge neophodne sanitarno–tehničke mjere s obzirom na potencijalnu opasnost prodora plavnih voda u izvorište s pitkom vodom.

Higijensko epidemiološka služba Doma zdravlja Prijedor obavezuje se da poduzme potrebne mjere nadzora radi osiguranja higijenski ispravne vode za piće na području Grada.

Raskovac, Foto: Amira

Stanje na terenu intenzivno prati Odsjek Civilne zaštite grada Prijedora koji će o stanju i potrebnim mjerama blagovremeno obavještavati i stanovništvo na ugroženim područjima.

 Avaz