Hronika

JAVNI POZIV za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih škola na području države Bosne i Hercegovine za školsku 2023/2024 godinu

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05) i člana 11. stav 7. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine FBiH’’, broj: 15/05), a u cilju podrške kvalitetnoj izradi i provedbi planova i programa humanitarnog, zdravstvenog i psihosocijalnog zbrinjavanja povratnika u mjestima  povratka za 2023. godinu, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, raspisuje

Javni poziv

za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih škola na  području države Bosne i Hercegovine za školsku 2023/2024 godinu

Objavljuje se Javni poziv za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih škola na području države Bosne i Hercegovine za školsku 2023/2024 godinu.

Pravo na sufinansiranje troškova prevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju  slijedeće uslove:
1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području države Bosne i Hercegovine (manjinski povratak);
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka;
3. da pohađaju redovno srednju školu;
4. da putuju do škole najmanje dva kilometra.

 

Ostale informacije mozete pronaći klikom na link ispod:

JAVNI POZIV za sufinansiranje troškova prevoza učenicima srednjih škola na području države Bosne i Hercegovine za školsku 2023/2024 godinu