Hronika

Firema “DEA Steel” iz Kozarca traži radnike za prijem u stalni radni odnos

Firema “DEA Steel” iz Kozarca traži radnike za prijem u stalni radni odnos

Tražimo:
-bravar/zavarivač
-pomoćne radnike

Zainteresovani koji žele više informacija mogu da se jave na tel. 065 395 776 i 065 950 325!