Hronika, Život

Mira d.o.o. članica Kraš grupe objavljuje oglas za prijem jednog pripravnika

MIRA d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe objavljuje oglas za prijem 1 (jednog) pripravnika – diplomiranog ekonomiste

Oblast: Prerađivačka industrija

Trajanje pripravničkog staža: 12 (dvanaest) mjeseci

Radno mjesto: Samostalni referent računovodstva u  Sektoru finansija, računovodstva i kontrolinga

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:

-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

-da je stariji od 18 godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost i

-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

-VSS – diplomirani ekonomista VII stepen stručne spreme (240 ECTS bodova),

– da nije obavio pripravnički staž u svom zanimanju,

– poznavanje rada na računaru (programi vezani za kancelarijsko poslovanje -formalni dokaz nije

obavezan),

– poznavanje engleskog jezika (formalni dokaz nije obavezan) i

– položen vozački ispit B kategorije (poželjno).

Uz prijavu sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti kratku biografiju (CV) i dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • diploma VSS – diplomirani ekonomista VII stepen stručne spreme (240 ECTS bodova),
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • ukoliko posjeduje uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje englskog jezika i
  • ukoliko posjeduje uvjerenje ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru

Dokumentaciju je dovoljno dostaviti u fotokopiji, a izabrani kandidat će naknadno dostaviti originale ili ovjerene fotokopije.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak dostavlja samo izabrani kandidat.

Ovaj oglas važi do 13.06.2024. godine.

Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu sjedišta Društva: Kralja Aleksandra br. 3, 79101 Prijedor, ili putem e-mail adrese: info.mira@kras.hr s naznakom: Sektor kadrovskih, opštih i pravnih poslova.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. MIRA d.o.o. članica KRAŠ grupe zadržava pravo da ne izvrši prijem  po ovom oglasu.

 

Infoprijedor.ba