Društvo, Šehidsko

POSTIGNUT DOGOVOR

Narodna poslovica kaže da sloga i dogovor kuću gradi. Na online sastanku gdje smo razgovarali o važnim projektima za rodni kraj, izgradnji “Šehidske Munare” i Turbeta u Šehidskom mezarju Hambarine, dogovorili smo da dio preostalih sredstva od izgradnje Munare bude usmjeren za nastavak projekta izgradnje šehidskog turbeta.

Zajednički smo konstatovali kako je to u ovom trenutku najvažniji projekat u rodnom kraju i da treba usmjeriti sve snage u pravcu njegovog završetka. Nadamo se da će u ovom pravcu ići i saglasnost džematskog odbora.

Cijeli dopis objavljujemo u nastavku :

“Online sastanak na temu projekta “Šehidske Munare” i izgradnje novog
Turbeta u Šehidskom mezarju.
17.08.2022.

Sastanku prisutni : Mirsad Fikic, Admir Kaltak, Damir Habibovic i Saud
Begovic u svojstvu blagajnika Fondacije za održavanje Šehidskog mezarja.

Na sastanku smo se obostrano upoznali sa aktivnostima kao i financijskom
stanju u oba projekta.

Usaglasili se i sporazumjeli da dio financijskih sredstava od projekta
“Šehidska Munara” urucimo Fondaciji Š.M. kako bi podrzali izgradnju projekta “Šehidsko Turbe”

Usglasili smo se da ostavimo izgradnju potpornog zida i nasip platoa za
bolja vremena i smatramo da je veci prioritet za “Šehidsko Turbe”

Ponuda za izgradnju potpornog zida je 10.500 KM, cjena izgradnje
pomocnog objekta sa kupatilom iznosi 17.500 KM, ponudu napravio Emsud Ferizi.

Mi raspolažemo sa cifrom od 31.774.00 KM ( uplatio sam neki dan 1.000
KM za elektro instalaciju zelenog deco svjetla na dvije sarefe) tj sad
imamo 30.774.00

Džematski odbor posjeduje jos 12.000 KM tj ukupno 42.774.00 KM ,
dzematskom odboru mozemo uruciti jos 5.500.00 KM tako da imaju u depou
17.500.00 KM za izgradnju pomocnog objekta a ostatak od 25.274.00 KM
urucimo Fondaciji “SM”

Usaglasili smo se da se sad ne radi potporni zid, i nasip platoa, tako
da bi ustedjeli novac a isti dali na raspolaganje Fondaciji za održavanje Šehidskog mezarja za projekat Šehidsko turbe.

Pomocni objekat inkl sa kupatilom da se izgradi za ponudjenu cijenu od
17.500.00 KM (od marta iduce god.) a ostatak novcanih sredstava od
25.274.00 KM da prebacimo Fondaciji za održavanje Šehidskog mezarja, ta projekat Šehidsko turbe.

Saglasni:
Mirsad Fikić
Admir Kaltak
Damir Habibović
Saud Begović

Potrebna saglasnost od džematskog odbora Hambarine u roku od 7 dana. Poslije roka na snagu stupa navedena saglasnost.”

– Fondacija za održavanje šehidskog mezarja Hambarine
– Šehidska munara – Hambarine