Društvo

SANA USPORILA RAST U SANSKOM MOSTU

Ohrabrijuće informacije za građane koji žive u slivu rijeke Sane. U gornjem toku Sane došlo je do značajne stabilizacije vodostaja. Sana je u Ključu u proteklom satu zabilježila pad od 2 cm i sada iznosi 250 cm.

Foto: Selmir Ljumanović

Mnogo je razloga za optimizam u Sanskom Mostu jer u proteklih par sati, Sana raste za 1-2 cm po satu što je podnošljivo. Vodostaj u 21 sati iznosi 409 cm. Još su povoljnije informacije o vodostaju Sanice na mjernom mjestu Hrustovo kod Sanskog Mosta. Vodostaj miruje, a smiruje se i Bliha. Ove su informacije bitne jer se radi o rijekama koje se ulijevaju u Sanu.

Foto: Sudbin Musić

Javljaju nam se brojni građani Prijedora koji se raspituju za situaciju u Sanskom Mostu. Dakle prema predvečernjim i ranim večernjim satima može se konstatovati da građane koji žive u slivu rijeke Sane očekuje mirnija noć nego što se predviđalo danas kada je Sana u Sanskom Mostu rasla 3-4 cm svakog sata. Naravno, ukoliko se nastave tendencije sporijeg rasta i pada vodostaja. Važno je naglasiti da je veoma bitno da ne bude večeras padavina..

Senudin Safić