Autor: Lamija Grebo

Na suđenju za zločine počinjene u prijedorskom selu Zecovi, svjedok Odbrane Dušana Milunića je rekao da nije vidio optuženog prilikom akcije na području šume Kurevo.

Dušan Đenadija, bivši komandant Prvog bataljona 43. motorizovane prijedorske brigade, ispričao je da je u julu 1992. godine prisustvovao referisanju na kojem je rečeno da se na području Kureva nalazi vojna formacija od 650 osoba koje su ranije napale grad Prijedor i da je donesena odluka da se ide u pretres ove šume.

Pojasnio je da je tom referisanju prisustvovao, između ostalog, i komandant Šestog bataljona Rade Bilbija. U unakrsnom ispitivanju negirao je da je sastanku prisustvovao neko iz rezervnog sastava milicije.

Đenadija je istakao da se u akciju krenulo 23. jula 1992. i da osim pretresa Kureva i razoružanja te vojne formacije drugih vojnih zadataka nije bilo. On je negirao da je u kontaktu s komandom čuo da vojska treba ići u sela i pretresati kuće.

Svjedok je pojasnio da je u jednom trenutku došla naredba da je akcija za njegov bataljon završena i da je rečeno da će autobusi doći po njega na vijadukt u rejonu sela Čarakaovo.

Đenadija je rekao da su se kretali ivičnim putem sela i da je na jednom dijelu sreo odjeljenje rezervnog sastava policije, a koje je navelo da su iz “lokalne stanice”.

On je kazao da su potom stigli do vijadukta te da je vidio rezervne policajce, a s lijeve strane 150 do 200 civila koji su ulazili u autobuse. Naglasio je i da nije vidio leševe.

Đenadija je negirao da je tog dana sreo pripadnike Rasavačke čete, kao ni optuženog Dušana Milunića.

Za ubistva, mučenja, seksualno nasilje, uništavanje i oduzimanje imovine stanovnika sela Zecovi u julu 1992., zajedno s Dušanom Milunićem su optuženi i Radomir Stojnić, Radovan Četić, Duško Zorić, Zoran Stojnić, Željko Grbić, Ilija Zorić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić te Rajko Gnjatović.

Prema optužnici, Dušan Milunić je bio komandir Rasavačke čete Šestog bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Radomir Stojnić komandir Rezervne stanice milicije Rasavci, a Radovan Četić predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) i Kriznog štaba za selo Rasavci. Ostali su bili pripadnici Rasavačke čete, milicije te drugih formacija.

Suđenje će se nastaviti 13. jula saslušanjem prvih svjedoka Odbrane Radomira Stojnića.

 

 

BIRN