Autor:  

U nastavku svjedočenja na suđenju za ratni zločin počinjen u Prijedoru, Samir Alukić je kazao da ostaje kod izjave da njegovi roditelji i civili nisu ubijeni istog dana.

Alukiću je predočena izjava iz 1997. u kojoj je navedeno da su mu roditelji ubijeni 6. juna 1992., kada i ostali civili. On je prokomentarisao da “ne može vjerovati da je dao takvu izjavu jer ne mogu biti ubijeni istog dana”.

“Neko nije dobro upisao na zapisnik. Ostajem kod izjave koju sam rekao u sudnici. Taj događaj se nije desio istog dana”, pojasnio je on.

Advokat Savan Zec mu je predočio izjavu iz 2014., kada je Alukić u Sudu u Banjoj Luci također naveo da se krivično djelo desilo 6. juna. On je ponovio da nisu ubijeni istog dana.

Na suđenju u martu ove godine, svjedok je izjavio da su njegovi roditelji ubijeni 6. juna 1992. u naselju Barakovac (općina Prijedor), dok je dan poslije gledao ubistva Radife i Rajife Memić. Tada je kazao da je nakon desetak dana ubijeno još pet civila.

Alukiću je predočen dio iskaza iz 1997. u kojem stoji da su “tri četnika” – Končar, Vlasenko i još jedan kojem ne zna ime – ubili njegove roditelje, a na glavnom pretresu je naveo tačna imena.

On je pojasnio da u postupku dokazivanja smrti roditelja nije traženo da precizira jer je bilo “bitno da su ljudi ubijeni i da su ukopani”.

Alukiću je predočen zapisnik iz 1999. u kojem je naveo da je komandant Teritorijalne odbrane (TO) bio Sead Čirkić, a na ovom suđenju je rekao da ne zna ko je bio komandant. Svjedok je izjavio da “misli da nije bilo potrebno da govori”.

Rade Vlasenko, Drago Končar i Milan Krupljanin su optuženi da su u periodu od kraja maja do polovine augusta 1992. godine, kao pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS), učestvovali u progonu civilnog nesrpskog stanovništva na području Kozarca i okolnih mjesta u općini Prijedor. Vlasenko, Končar i Krupljanin optuženi su za ubistva osam osoba na području Kozarca i Prijedora, među kojima su i žrtve starije životne dobi.

Optuženi Vlasenko se tereti i da je iz logora Trnopolje odveo trojicu civila bošnjačke nacionalnosti, od kojih je jedan ubijen.

Odbrana optuženog Krupljanina ja upitala svjedoka zašto tek 2014. godine, nakon pokretanja istrage, spominje njihovog branjenika i to pod nadimkom “Mičika”, na što je on odgovorio da nije htio da govori o tome jer zna kako je biti u sudnici.

Za optuženog Krupljanina svjedok je kazao da je njegovo ime naknadno saznao od svoje supruge.

“Ne znam tačno gdje je njegova kuća. Znam gdje je kuća Vlasenka i Končara”, naveo je on.

Suđenje se nastavlja 11. oktobra.

 Detektor.ba