Suđenje jedanaestorici optuženih za zločine počinjene na području Prijedora nastavljeno je nakon osam mjeseci pauze iznošenjem nalaza vještaka.

Vještaci su konstatovali da su Rade Zekanović i Milorad Obradović sposobni da dolaze na sud i prate postupak.

Suđenje optuženima za nezakonito hapšenje, mučenje i ubistva Bošnjaka u julu 1992. na području sela Miska Glava kod Ljubije nije održano od 4. juna 2018. godine jer je optuženi Zekanović primljen u bolnicu zbog preloma pršljena.

Vještak Mirza Bišćević, specijalista ortopedije, konstatovao je da se optuženi oporavio i da je sposoban da putuje i sjedi u sudnici barem dva sata. Prema njegovim riječima, druga dva oboljenja optuženog takođe ne utiču na njegovo učešće u postupku.

Branilac Hamdo Kulenović pitao je vještaka da li je, s obzirom na specijalizaciju iz ortopedije, u mogućnosti da procijeni zdravstveno stanje optuženog, koji ima još dvije bolesti. Bišćević je kazao da je supspecijalizirao hirurgiju kičme i da ima dovoljno medicinsko obrazovanje za takvu procjenu.

Kulenović je rekao da Zekanović “ne vidi, ne čuje i da nije sposoban za život, a kamoli da sjedi u sudnici”. Predsjedavajući Sudskog vijeća Staniša Gluhajić podsjetio je branioca da su ranije obavljena vještačenja optuženog za druge bolesti.

Na prijedlog Odbrane Obradovića, nalaz je iznijela vještakinja neuropsihijatrijske struke Zorica Lazarević, koja je konstatovala određene poremećaje kod optuženog, ali je zaključila da je sposoban za suđenje.

Odgovarajući na niz pitanja braniteljice Tatjane Savić u vezi s nalazima optuženog iz 1993. i 1994. godine, kao i od prošle godine do danas, Lazarević je ostala kod svog nalaza. Obrazložila je da raniji nalazi nisu potpuni i nisu obavljeni uz adekvatne dijagnostičke pretrage.

Savić je prigovorila na njen nalaz, istaknuvši da je Lazarević promijenila dijagnozu u odnosu na ljekara koji je posmatrao Obradovića tokom hospitalizacije. Zatražila je da zbog toga bude podvrgnut još jednom specijalističkom vještačenju.

Ona je navela da joj je nemoguće da uspostavi kontakt s branjenikom jer burno reaguje na spomen suđenja, te da je pola ročišta preplakao.

Obradović i Zekanović su optuženi sa Slobodanom Taranjcem, Miodragom Glušcem, Rankom Babićem, Rankom Došenovićem, Marinkom Praštalom, Zdravkom Panićem, Trivunom i Milanom Vukićem te Slobodanom Kneževićem.

Oni su po komandnoj odgovornosti ili kao izvršioci optuženi da su krajem jula 1992. godine učestvovali u nezakonitom zarobljavanju, zatvaranju, mučenju i ubistvu 120 muškaraca, koji su bili zatvoreni u Dom u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji.

Taranjac je optužen kao nekadašnji predsjednik Kriznog štaba Ljubija, Glušac kao zamjenik komandanta Šestog ljubijskog bataljona Vojske Republike Srpske (VRS), a Došenović kao pomoćnik komandanta za bezbjednost tog bataljona. Ostali su bili pripadnici čete u Miskoj Glavi, odnosno vojne i civilne policije.

U ovom predmetu spojeni su postupci protiv Kneževića i Obradovića, koje je Tužilaštvo optužilo nakon početka suđenja devetorici prvobitno optuženih. Tužilac Izet Odobašić je na današnjem ročištu pročitao optužnice protiv njih i ostao kod ranijih uvodnih riječi.

Kneževića optužnica tereti da je kao vojni policajac 27. jula 1992. godine ubio civila koji je pokušao pobjeći ispred Doma u Miskoj Glavi. Njegova Odbrana je navela da u ovoj fazi postupka neće iznositi uvodnu riječ.

Optužnica tereti Obradovića da je učestvovao u nezakonitom zatvaranju muškaraca i njihovom premlaćivanju prilikom ispitivanja u Miskoj Glavi, kao i na stadionu. Njemu je na teret stavljeno da je na stadionu ubio tri civila, kao i da je sa drugima učestvovao u ubistvu više od 80 civila na lokalitetu Kipe.

Odbrana je najavila da će osporavati sve elemente krivičnog djela iz optužnice – kako udruženi zločinački poduhvat, tako i direktne radnje koje su Obradoviću stavljene na teret.

Tužilaštvo tereti optužene da su počinili zločin protiv čovječnosti i da su djelovali u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske na području Prijedora.

Saslušanje dva svjedoka Tužilaštva zakazano je za nastavak suđenja 11. marta.

Detektor