Kada je 20.jula 2014.godine Mine Čaušević sahranila svog jedinca Ecu započeta je neraskidiva veza njenog srca sa Šehidskim mezarjem u Hambarinama.

Probudila joj se želja da se počivalište šehida Hambarine i njenog Ece za njenog života ukrase što je moguće bolje i ljepše.

1

Mina se odmah počela da raspituje o načinu na koji se vodi računa o mezarju te je fondaciji za izgradnju i uredjenje ovog prostora donirala 5000 KM u gotovini. U razmišljanjima o tome kako da se najadekvatnije potroši darovan novac, skupa s Minom se došlo na ideju da se na već ozidane temelje i stubove kupe i postave elementi kovane ograde. U međuvremenu je iste te godine uspostavljen kontakt sa firmom iz Bihaća te je dogovorena cijena od po 150 KM po dužnom metru. U nedjelju 19.oktobra 2014.godine postavljeno je prvih su 33,33 metra dužine kupljena Mininim novcem. I ovo nije bila prva Minina donacija. Za akciju uredjenja centralnog mezarja u Hambarinama darovala je 500 Eura. Protekle godine je uplatila 500 KM za održavanje mezarja.

2

Međutim sredstva koje je Mina uplatila za postavljanje ograde bila su pokretač ostalim džematlijama da se ovaj posao privede kraju.

Krajem 2015.godine godine uplaćena su i ostala potrebna sredstva za sredstva za ostatak ograde u iznosu od 10260 KM. Ova sredstva Fondacija je dobila od Medžisa IZ Prijedor,a na osnovu podjele ostatka novca od Šehidske dženaze.

5

Pored nane Mine Čausevic i sredstava dobivenih od Iz Prijedoru ovoj akciji su ucestvovali još i Damir i Nusreta Habibovic sa 300 eura , Elvedin Padjan sa 100 Eura i Hajrudin Zubovic-Rudi donacijom od 50 eura. Dodatnih 500 KM potrebnih za isplatu konačne cijene koštanja nabavke i ugradnje ograde uplaćeno je iz Fondacije za Šehidsko mezarje u Hambarinama.

Ukupna cijena svih troškova nabavke i ugradnje ograde je 16642,50 KM.

Ograda4

Nane Mina Čaušević je prisustvovala postavljanju prvog dijela ograde te je suznih očiju uputila dovu dragom Bogu za sve šehide Hambarina i za njenog Ecu kao i za uspješan završetak ovog hairli posla.Njena dova je uslišana. Fondacija Šehidsko mezarje u Hambarinama koristi priliku da se i ovaj put zahvali našoj Mini kao i svim ostalim učesnicima u ovoj akciji.

7

Posebna zahvalnost se duguje ljudima na terenu koji bezrezervno rade na uređenju i održavanju Šehidskog mezarja te uzimaju učešća u impementaciji jednog nadasve tužnog i teškog poduhvata, velike redovne godišnje šehidske dženaze koja se svake godine obavi bez većih problema.1011

Foto: Anel Padjan