Hronika

Apel CJB Prijedor „Zamjenimo istekla lična dokumenta“

 

Apel  CJB Prijedor „Zamjenimo istekla lična dokumenta“

Centar javne bezbjednosti Prijedor još jednom koristi  priliku da  apeluje na naše sugrađane da ispoštuju zakonsku obavezu i blagovremeno izvrše zamjenu ličnih dokumenata, odnosno da podnesu zahtjev 15 dana prije isteka važenja sadašnje lične karte, a ako to ne učine, ovaj dokumen prestaje da važi sa datumom isteka.

U slučaju kada je istekao rok važenja vozačke dozvole, lice uz zahtjev za izdavanje ovog dokumenta podnosi dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu, uvidom u važeću ličnu kartu. Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH propisana je kazna od 30 KM za upravljanje vozilom sa vozačkom dozvolom kojoj je istekao rok važenja.Lična karta je javna isprava kojom se dokazue identitet i druge činjenice vezane za lične podatke lica i služi kao identifikacioni dokument prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje drugih ličnih dokumenata, te ukoliko građanin ne posjeduje važeću ličnu kartu neće biti u mogućnosti da podnese zahtjev za izdavanje drugih ličnih dokumenata , putne isprave ili vozačke dozvole.

Novčana sredstva koja su lica obavezna uplatiti   prilikom podnošenja zahtjeva za novu ličnu kartu iznose: za ličnu kartu 18 KM a za vozačku dozvolu 60 KM, a sam zahtjev za izdavanje vozačke dozvole taksirati sa 5 KM Republičke administrativne takse.

Podsjećamo,  lokacije za izdavanje ličnih dokumenata rade od 07-19,30 časova. Centar javne bezbjednosti Prijedor će preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi građani na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata što brže i efikasnije ostvarili svoja zakonska prava.

 

prijedordanas.com

Leave a Reply