Hronika

Dom zdravlja Prijedor: Važno obavještenje stanovništvu

Poštovani sugrađani,

pogoršanje epidemiološke situacije uz kontinuiran rast broja novozaraženih osoba virusom SARS-CoV-2 na području našeg Grada, posljedično dovodi do povećanja broja javljanja u pacijenata u naše ambulante, prevashodno ARI i Kovid ambulantu.

Dom zdravlja Prijedor svakodnevno provodi organizacione mjere za osiguranje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, smanjenja redova čekanja na preglede, testiranja, administrativne poslove u vezi sa korištenjem prava na privremenu spriječenost za rad (bolovanja) i drugo.

U cilju smanjenja čekanja na zdravstvene usluge molimo Vas da se u slučaju pojave simptoma koji mogu ukazivati na oboljenje SARS-CoV-2 telefonskim putem javite Vašim timovima porodične medicine ili ARI ambulantu, kako bi dobili savjete i uputstva o daljem postupku i načinima zakazivanja na preglede i testiranje.

Prethodno javljanje timovima porodične medicine ili ARI ambulanti u ovom trenutku je od ključnog značaja u cilju smanjenja redova čekanja u ARI i Kovid ambulanti, smanjenja nezadovoljstva pacijenta, obezbjeđenja pravovremenih zdravstvenih usluga i omogućavanja efikasnijeg rada zdravstvenih radnika na zbrinjavanju pacijenta oboljelih od SARS-CoV-2.

Istovremeno, obavještavamo sve osobe kojimaje pozitivan brzi antigenski test na SARS-CoV-2, a koji je urađen u nekoj od privatnih zdravstvenih ustanova ili su ga pacijenti samostalno uradili u kućnim uslovima da se telefonskim putem jave u Kovid ambulantu.

Molimo stanovništvo grada Prijedora i pacijente Doma zdravlja Prijedor da poštuju navedene instrukcije, jer samo međusobnom saradnjom i razumijevanjem možemo osigurati pravovremenu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a na obostrano zadovoljstvo.

Istovremeno, apelujemo na stanovništvo da se pridržava preporučenih epidemioloških mjera, prvenstveno obaveznog nošenja zaštitih maski u zatvorenim prostorijama, izbjegavanja bliskih kontakata i većih skupova, higijene i dezinfekcije ruku, te vakcinacije kao najvažnije protivepidemijske mjere.

U prilogu dostavljamo telefonske brojeve ambulanti.

S poštovanjem,

Zastupnik po ovlaštenju

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja

Dr Dijana Đerić spec. porodične medicine