Budimo Humani, Društvo, Kultura, Šehidsko, Sjećanja, Život

Donacije za šehidsko turbe u Hambarinama

Dragi naši prijatelji želimo vas obavijestiti da smo nakon našeg objavljenog teksta o pokretanju projekta obnove šehidskog turbeta u Hambarinama dobili i prve donatore.
Na ovom mjestu ćemo dopunjavati listu sa novim donatorima.

Lista donatora :
Elvedin Pađan 1000 KM
Damir i Nusreta Habibović 1000 eura
Grad Prijedor 10 000 KM
Rasima Nasić, Hadžinica 1500 KM
Husnija Velibašić 100 KM
Razija Hamulić i kćerke, i unuk Elvis 300 KM
Amir Duratovic 50 KM
Familija Zelenkić 100 KM
Bahra Konjević 50 KM
Emira Habibović 100 KM
Sanel Islamčević 100 euro
Sanimir Duratović 50 euro
Šefik i Besima Koljića 1000 sek
Alena Demirović 100 $
Ahmed Bećar 500 $
Mirzet Čirkić 110 $
NN 30 $
Almir Čirkić 113 $
Tanya Domi 100 $
Michelle Duncan 50 $
Tajma Ibrić 50 $
Renata Memić 100 $
Jasmin  Kahrimanović 1000 sek
Mirela i Albin Pađen pred dušu rahmetli Adisu Pađen 6120 sek
Emsud Habibovic 600 euro
Edin Pađan 100 KM
Ajdin Pađan 50 KM
Emira Šabić 50 $
Enisa Huzejrović 50 $
NN 200 $
Fikreta Sikirić 500 sek
Danijel-Daki Medić 2000 sek
Ćazim Beriša 400 $
Michael Kennedy 60 $
Alma Karabašić 100 euro
NN 51,35 euro
Damir Ramulić 1000 sek
Damira Ramulić 1000 sek
NN 50 $
Sanela Hodžić 50 euro
Senad i Enisa Hodžić 50 euro
Suad i Jasmina Hodžić 200 euro
Suad (Đula)i Emina Rizvančević 300 euro
Minel i Elma Rizvančević 100 euro
Emka Habibović 200 euro
Sabina Brkić 200 $
Amir i Majda Čelić 1000 KM
Ćamka Habibović 50 KM
Mujo Muhić 50 KM
Safet i Atifa Čaušević 300 euro
Sara Mrkalj 1000 KM
Almir-Ćani Muhić 500 euro
Izeta Ramulić 500 sek
Samir Čaušević 50 euro
Sanel Rizvančević 100 euro
Derviš i Sebiha Čikotić 1000 KM
Hase i Medina Pađen 2500 sek
Emira Mrkalj 50 €
Elvir Puškar 50 €
Kerim Kadić 100 €
Admira Duratovic 500 €
Edina Baraković 50 €
Sadeta Suljanović 20 KM
Dijana Smajić 20 KM
Munir Čikotić 100 $
Jasminka Ramić 50 €
Aladin Begovic 50 €
Safet Mujdžić 1500 sek
Lezic Merima 1000 KM
Azra Pađan 2500 sek
Benjamin ef. i Sanela Hodžić 1000 KM
Mirela Zec 20 €
Besim Mulalić 150 €
Mirnesa Arapović 1500 sek
Kelima Muhić sa djecom i unučadima 1000 KM
Amela Medić 50 $
Sadija Sikirić 100 $
Zehra Sikirić 100 $
Azra Miftari 50 $
Jasminko,Edita,Elvis Ejupović 300 $
Faika/Nezir Hasić 200 $
Emir,Azra,Halid Ejupović 150 $
Senad Rizvančević 100 $
Ajdin,Jerdina,Geno Hodžić 1000 $
Muniba Ejupović 100 $
Mirsad Čaušević 1000 $
Admir Ejupović 100 $
Asmir Ejupović 100 $
Almir (Hamdija) Čaušević 500 $
Admir (Hamdija) Čaušević 300 $
Amel Čaušević Bihać 100 €
Adis Kardumović 5800 sek
Merima Džafić 20 £
Edina Dedić 20 £
Ćazim Ejupović 1000 KM
Almira Habibović 100 €
Almir Muhić za rah.sina Anela 100 KM
Zemira Hasanagic-Medic 200 KM
Muhamed Čikotić 100 €
Samir Habibović 100 €
Nedžad Ramulić 100 €
Fikra, Almin i Armin Kaltak 5000 sek
Samir, Amila i Nejla Pašalić 50 €
Osman Muhić 50 €
Muharem Čelić 500 €
Medin Senita Medić 550 €
Nusret Hamulić 50 €
Jasmina Tatarevic 50 €
Umihana i Fudo Kekić 100 KM
Sabina i Refik Šušić 50 €
Almedin Sadić 50 €
Denis Medić 200 €
Damir Muhić 50 KM
Semira Imširović 50 €
Azra Imširović 50 €
Muhamed Mujakić 1000 sek
Zakir i Julfida-Fida Medić 500 €
Džemat Stuttgart 675 €
Mirveta Kekić 1000 KM
Nihad Brakić 100 $
Izeta Brakić 100 $
Refik i Asima Bukvić 100 $
Sanela Begović 100 $
Dževad i Ešefa Begović 200 $
Džemal Begović 410 $
Adam i Zerina Halkić 500 $ (pred dušu sina Adnana iz Bihaća)
Sakib Žerić 500 $
Mustafa Žerić 500 $
Safira Sikirić 500 $
Demir i Merjem Sikirić 500 $
Nizam i Lejla Sikirić 500 $
Vezira Bašić 100 KM
Zemra Džolić 100 KM
Tima Demirović 100 KM
Jasmin i Mediha Demirović/Jakupović 100 KM
Muharem Ferhatović 200 KM
Besim Ferhatović 100 $
Damir Žerić 200 $
Esad Hodžić 200 €
Ulfeta Zelenkić 60 $
Arijana Bašić 100 $
Adem i Aden Bašić 100 $
Nerma Huskić 100 $
Elvedin Čaušević 50 €
NN 50 €
Amir Muamera Tajić 500 €
Mirsad Ermina Tajić 200 €
Edin Habibović 100 €
Suhra Ramulić 50 €
Arzija Baltić 50 KM
Mevlida Pađan 100 KM
Smail Kardumović 100 €
Ifet Medić 1000 €
Mehemed Kadić 50 €
Ermin Hamulić 100 $
Asim Muhić 100 $
Vedad Muhić 1000 KM (pred dušu oca Ismeta i strica Ćamila)
Ifeta i Elvin Čaušević 3000 sek
Adnan, Besima i Sadija Medić 1000 KM
Namka Fikić 2000 sek
NN 500 sek
NN 1000 sek
Haris Kadirić 100 €
Zlatan Duratović 50 €
Halid i Faiza Čaušević 300 $
Fahrudin i Merima Sikirić 500 €
Ernest i Mersiha Muhić 500 €
Enes Sikirić 50 €
Ammar Farizi 1000 KM
Senad Begović 100 KM
Hajrudin Čirkić 20 €
Samir Sikirić 50 €
Fikreta Sikirić 50 €
Eniz i Halida Pađen 300 KM
Muharem Čikotić 100 €
Samira Hajrudin 50 €
Kasim Hodžić 100 KM
Sadmir Medić 150 KM
Alma Porčić-Kaltak 100 KM
Semira Vuković 500 €
Samira Ćataković 100 €
NN 100 €
NN 50 €
Jasmin Muhić 100 €
Sebiha Kardumović 50 €
Medina Kardumović 100 €
Mersiha Brkić 50 €
Senija Čaušević 200 KM
Bahra Čaušević 100 KM
Subha Čaušević 100 KM
Mine Džolić 1000 KM
Hasan i Šekera Čaušević 1000 KM
Namka Kaltak 1000 KM
Amira Mujdžić-Kadirić 200 €
Amar i Belma Huremović 1000 KM
Jasmina Mujakić 500 sek
Đula Suhonjić 700 sek
Esad Ejupovic 200 $
Fatima Kadić 50 €
Mirsad i Zarina Muheljić 350 KM
Hafeza Muhić 1000 SEK
Sajid Muhić 100 KM
Ferida Kadirić 100 €
Anel Čaušević 200 KM
Miralem Sinanbegović 50 KM
Irma Kahrimanović-Pasić 50 €
Mehmed Dženanović 50 KM
Melisa Muhić 50 €
Abaz Muhić 50 €
Rifet i Fedha Crljenković 50 KM
Emina Petrovac 200 KM
Fatima Petrovac 200 KM
Vahida Novkinić 150 KM
Husein Muhić 50 KM
Azmir Muhić 50 KM
Senad Ejupović 600 €
Esma,Zlate,Zevra,Ajka i Zarfija 550 €
Hadžinica Hatidža Sikirić i kćerka Mirveta 520 €
Enes Berberović 50 €
Fudo i Umihana Kekić 1000 KM
Sanela Kardumović-Fazlić 200 $
Amir Cerić 100 $
NN 165 $
Džemat Ulm 2400 €
Suada Kreštić 500 €
Senad i Sutka Mulalić 500 €
Velid Džolić 200 KM
Razim i Ferida Hegić 100 €
Almir i Nemira Mulalić 50 €
Sadmir i Edina Mulalić 50 €
Adam i Ajša Mulalić 50 €
Jasmin i Edisa Muhić 200 KM
Nisveta Kahrimanović 50 €
Sadat i Muharema Rizvančević 200 KM
Jasmina Ramić i Sabahudin Kovačević 2500 €
Hasnija Sikirić 20 €
Mirnes Žerić 50 €
Adenita Šišić 50 KM
Asmira Medić 100 KM
Ermina i Butko Kahrimanović 100 €
Sadmir i Emsuda Beširević 100 €
Bajro Muhić 130 €
Almir Muhić 50 €
Suad i Hanka Habibović 400 €
Adam i Ajša Mulalić 250 €
Fikreta Avdić 500 KM
Fatima Sikirić-Pilipović 50 €
Nirka Novkinić 200 €
Sakib Novkinić 50 €
Bakir Novkinić 50 €
Šefika Razić 50 KM
Kadija Kaltak 100 KM
Salih i Adevija Ejupović 200 €
Muharem Hujić 100 €
Sada Jujić 100 €
Fatima Ferhatović 100 €
Asija i Husein Hamulić-Ališković 100 KM
Armin,Jasna,Melisa i Jasmina Kljajić 100 €
Rejhan i Edin Pađen 50 KM
Muhamed Velibašić 100 €
Hajrudin Zubović 100 €
Razim Imširović 100 €
Atif Nuhija 100 €
Samir i Zlata Fazlić 1000 €
Dževida Sušić 100 KM
Senija Horić 1000 KM
Mihra Habibović 500 € pred dušu sina Almira i supruga Sulje
Adnan (Senadin) Čaušević 600 KM
Aldijana Suljanović 300 €
Rasema Tajić 50 KM
Aida i Mirvet Bešić 350 KM
Sanel i Trey Bešić 350 KM
Ibrahim Hasić 100 €
Selma i Smail Tajić 50 €
Amir Ališković 100 €
Zekira i Reuf Fikić 100 KM
Šefik Mesić 50 €
Merisa Ejupović 100 €
Fadil Velibašić 100 KM
Mirzet,Silvana i Mirza Ejupović 100 €
Mihret i Mevlida Harambašić 200 €
Adnan Burnić 300 €
Sadik Imširović 100 KM
Senada Vuković 500 €
Naida i Samra Čeliković 500 €
Hidajet Burnić 500 €
Efendija Redžo i Edisa Šekić 1000 KM
Senada Ejupović-Sibonjić 300€
Hava i Mediha Mujkanović 1000 KM
Sutko Kadirić 50 KM
Azra Kadirić 100 KM
Sejfulah i Midheta Begović 100€
Razija Avdić 70 KM
Jasmin Čelić 100 €
Salahudin Čaušević 50 €
Sanel Čikotić 67 KM
Adevija,Edin i Jasmina Muhić 300 KM
Bahra Konjević 1000 SEK
Mersiha Ramić 100 €
Mesud Memić 240 €
Bahra Hodžić 100 €
Dženana Hadžić 50 €
Arnes i Merima Subašić 100 KM
Senad Džolić 100 KM
Edina Talić 50 KM
Derviša Horić 50 KM
Muhamed Dervić 150 KM
Kadirić Suad 50 KM
Emsud i Sebiha Hadžić 150 KM
Midhad (Zijad) Pađen 200€
Razija Fikić,Sena Selimović,Rajfa Mujdžić 600 €
Dado Skenderović 50 €
Mirela i Sanel Sukanović-Mulalić 50 €
Arzija Crnkić-Kadić 100 KM
Amel,Amela i Sanela Žerić 200 KM
Fatima Begović (Svržnjak) 200€
Emsuda Nasić 100€
Senija Čaušević 200KM
Mehmed (Meho) Čaušević 200€
Đemka i Saud Mulalić 1000 KM
Asmir i Jasima Duratović 500€
Azmir Čaušević 700 KM
Edin (Salko) Ejupović 150€
Elvedina Salkić 50 KM
Ibrahim Jakupović i Fatima Hamulić 500 KM
Hatidža Čaušević 400 KM
Muharem Ramić 50 €
Edis i Azra Džolić 500€
Šuhra Smajlović 50 €
Hafeza Mahmutagić 50 €
Asima Ikeljić 50 €
Emsud Ikeljić 50 €
Fata i Besima Čaušević 200 KM
Esma Pađan 100 KM
Edisa Šiniković 100 KM
Fatima Demirović 100 KM
Enes-Rampi Ramić 50€
Samir Čaušević 1000 KM
Munevera Pašić-Oraščanin 1000 KM
Neđija Čaušević-Kadirić 515€
Lejla Mujakić 500 SEK
Velaga i Kada Prošić, Ostrožac 100€
Enad Huskić 200$
Fehim Muhić 100€
Suad (Fehim) Muhić 100€
Mirsada Hrnjić 50$
Nedžad i Sajma Čelić 1000 KM
Elvira Bilalović 50€
Mensur, Elma i Emina Medić 150€
Semir Seferović 200€
NN 100€
Suada (Šerif) Ejupović 200 KM
Besim (Edhem) Huskić 50€
Armin (Razim) Hegić 500 KM
Asim Habibović 500 KM
Emir Habibović 300 KM
Adian i Ajna Jelečević 400 KM
Nevzeta Medić 100€
Edin (Salko) Ejupović 200 €
N.N 200 €
Amir Mujdžić 100 €
Velid Mujdžić 100 KM
Asim Pađan 50 KM
Fatimka,Senadin i Ajla Ejupović 1000 KM
Džafer i Kadira Ejupović 1000 KM
Ismet i Isminka Mujdžić 500 €
Sebin Čaušević 200€
Asmir (Hasan) Čaušević 300 KM
Almir (Hasan) Čaušević 150 €
Ismet Karupović 50 KM
Haris Musić 100 $
Rah. Himzo i Raza Žerić 1000 KM
Rah. Asmir-Aćo Vehabović 1000 KM
Jasmin i Birgita Čaušević 1000 KM
Sebiha Karahodžić 100 KM
Edin Mulalić 300 KM
Mirza i Nedim Krkić 50 €
Kemal i Minka Krkić 50 €
Enes Muhić 200 €
Hasan i Mina Sinanbegović 100 KM
Sead i Vasva Pađan 200 KM
Indira Sedić 100 KM
Nijaz i Mersiha Nuhić 300 KM
Jasmir i Jasminka Suhonjić 150 €
Amir Pađan 50 KM
Emina Kadirić 500 €
Elvis Džolić 400 KM
Semira Kadić 100 KM
Dejan Medić 200 €
Senad Begović 100 €
Hakija Sikirić 200 €
Ibro Čančar 200 €
Kada Begović 50 KM
Amer Sabaheta Rizvanović 50€
Elvedina Čaušević 100 km
Elvedin Čaušević 100 km
Vesna Hagel 50 €
Amir i Eida Mulalić  100 KM
Maida Ejupović 50 KM
Alen Muhić 200 €
Amela Seferović 100 KM
Suvada Džafić-Ejupović 50 €
Armin Medić 200 €
Edin Džolić 300 €
Mirza Ramulić 200 €
Amina,Ervina i Ajdin Kaltak 100 KM
Ćamka Habibović sa djecom 300 €
Ishak Duratović 100 KM
Mediha Osmanović 50 €
Merima Habibović 50 €
Sadmira Kesap 50 €
Sanimir Medić 100 €
Maida, Dina i Elma Ejupović 250 KM
Kemal Karagić 50 €
Alen i Elvira Begovic 500 €
Zlatan Begović 50€
Izeta Begović 50KM
Admir Kardumović 50€
Ilijaz Sikirić 200€
Besim i Rasija Mulalić 500 €
Anel Čaušević 300$
Ćazim Mulalić 60 KM
Melvin i Edvin Pađan 100 €
Edin Velibašić 100 KM
Mensur Čelić 200 €
Emir Duratović 200 €
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 35 000 KM
Satko i Raza Džamastagić 100 €
Suvada Mujdžić 50 km
Zurija Čaušević 30km
Hamo i Merima Biščević 100 km
Jasminka Nasić 100 eura
Aiz Grabić 100 km
Denis Imširević 300 km
Amer i Sabaheta Rizvanović 50€
Elvis Fikić 200 $

Da vas Allah obilato nagradi i podari zdravlje i nafaku.Amin!

 

Kako uplatiti donaciju?

Koordinatori projekta:

Saud Begović – Hambarine
saud_bey@hotmail.com

Damir Habibović– Njemačka
damir02@live.de

Elvedin Pađan – Švedska
MojPrijedor@hotmail.com
(U Švedskoj moguća uplata i preko Swish. Javite se Elvedinu za dalje upute vezane za Swish)

Admir Ejupović – USA/Kanada
adobih2000@yahoo.com

Nizam Sikirić – USA
nizamstl@hotmail.com

Jasmina Cerić – USA
Gofundme

Preko džematskog odbora Hambarine
Blagajnik Derviš Čikotić
065695261

Uplate se mogu uraditi i preko HO Humano Brdo 2010
Uplate Putem žiro-računa
 Humano Brdo
Banka : Oberbank Traun
IBAN: AT 901500300761068915
BIC/Swift: OBKLAT2L

Pay Pal: humano.brdo@live.at
Svrha: Turbe Hambarine

Javite nam se na gore navedene mejl adrese ili putem Messengera.

Fondacija za održavanje Šehidskih mezarluka-Hambarine