Šehidsko

Fondacija ”Šehidsko mezarje Hambarine”: Obavještenje za članove u USA i Kanada

Obavještavaju se svi dosadašnji kao i budući članovi fondacije za održavanje  šehidskih mezarluka u Hambarinama nastanjenih na području SAD-a i Kanade da je počela uplata članarine za 2023 godinu.

Visina članarine iznosi $30 američkih i uplate se mogu vršiti putem čeka ili Money ordera na moju adresu koja glasi :

Admir Ejupovic
4022 N.Lavergne
Chicago Il 60641
USA
Telefon: 1-773-517-2394

Rok uplate je do 31. marta 2023