Hronika, Sjećanja

Instalacija „Prijedorski logori smrti“

Na prostoru bivšeg logora Keraterm u Prijedoru, od 20 .jula do 6. avgusta, bit će izložena instalacija sa imenima 815 zatočenika koji su ubijeni ili zadnji put viđeni u logorima Keraterm i Omarska.

Instalacija nosi naziv „Prijedorski logori smrti“ i to je odrednica kojom su logore Kareterm i Omarska opisivali u Tribunalu u Hagu. Po prvi put će se na jednom mjestu naći imena svih ubijenih i nestalih zatočenika Keraterma i Omarske kao najilustrativniji dokaz da to zaista i jesu bili logori smrti.

Idejno rješenje za instalaciju ponudio je vajar iz Banje Luke Bojan Mikulić i svi oni koji je žele vidjeti moći će to uraditi svakog dana, završno sa 6 . avgustom, datumom kada je 1996. godine počelo raspuštanje prijedorskih logora smrti.

Prvobitno je instalacija trebala biti izložena na glavnom gradskom trgu u Prijedoru, 26. maja na tridesetu godišnjicu od osnivanja logora ali gradske vlasti nisu dopustile njeno postavljanje. Period u kojem će instalacija biti postavljana poklapa se sa datumima u kojima su počinjeni neki od najvećih zločina u Prijedoru: zločini u naseljima na lijevoj obali rijeke Sane, zločin u selu Briševo, masakr u prostoriji broj 3 Keraterma, julski zločin iza Bijele kuće u Omarskoj, te ubijanje nad jamom Hrastova glavica 124 zatočenika ova dva logora.

Organizatori instalacije su Centar za mlade Kvart i Fondacija za izgradnju kulture sjećanja iz Prijedora te Fondacija Friedrich Ebert iz Banje Luke. Instalacija je doprinos kulturi sjećanja u Prijedoru i rađena je u namjeri da se žrtvama da identitet kako ne bi bile svedene na puki broj. Prostor Keraterma je, uz prethodnu dozvolu vlasnika, odabran jer je dostupan većem broju građana u dužem vremenskom intervalu.
Instalacija će zvanično biti otvorena 20. jula 2022.godine u 10:00 h kada će i predstavnici medija moći dobiti više informacija.

Prijedor, 18. juli 2022. godine

Centar za mlade Kvart
Fondacija Friedrich Ebert
Fondacija za izgradnju kulture sjećanja