Društvo, Život

Jurišić: Tužilac traži oštriju kaznu za ubistva civila u Prijedoru

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je u svojoj žalbi veću kaznu za Miću Jurišića, koji je prvostepenom presudom osuđen na 11 godina zbog zločina u Prijedoru, dok je Odbrana predložila da se on oslobodi odgovornosti.

Tužilac Izet Odobašić je rekao da je došlo do povrede krivičnog postupka u oslobađajućem dijelu prvostepene presude, te da dokazi nisu dovoljno i pažljivo cijenjeni, odnosno da su pogrešno cijenjeni. Zatražili su djelimično ukidanje presude, ponovno suđenje i kaznu u dužem trajanju.

“Iz tih razloga smo predložili da se naloži ponovno izvođenje dokaza, smatramo da će Sud biti u prilici da donese osuđujuću presudu u ovom dijelu”, naveo je Odobašić.

U aprilu ove godine Sud BiH je osudio Jurišića, bivšeg pripadnika rezervnog sastava milicije Tukovi pri Stanici javne bezbjednosti (SJB) Prijedor, na 11 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. na tom području.

Jurišić je osuđen po pet tačaka optužnice za progone, ubistva, pokušaj ubistva i nečovječno postupanje. Istom presudom on je oslobođen po tri tačke optužnice za progon, zlostavljanje i ubistvo.

Kako je kazao Odobašić, prilikom izricanja krivične sankcije, Sud je pogrešno cijenio neke od olakšavajućih okolnosti. Pojasnio je da se to što je optuženi u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio porodičan čovjek ne može cijeniti kao olakšavajuća okolnost, jer se radi o zločinu protiv čovječnosti.

“Optuženi je upravo najveći broj izvršenih djela učinio prema članovima porodica drugih osoba, a naročito protiv maloljetnih lica (…) Smatramo da nije pravilno cijeniti kao olakšavajuću okolnost to što nije bio osuđivan. Nije prihvatljivo da se te okolnosti cijene kao olakšavajuće”, rekao je tužilac, predloživši da se njegovi razlozi uvaže i optuženom izrekne kazna u dužem trajanju.

Odbrana je kazala da nema mjesta prijedlogu Tužilaštva da se izrekne veća kazna, smatrajući da nije ispunjen standard zakonitosti. Kako je rekao advokat optuženog Svetozar Davidović, Sud nije cijenio dokaze kako nalaže zakon i nisu se jednako pažljivo cijenili dokazi koji optuženom Jurišiću idu u korist. Zatražio je oslobađajuću presudu ili da se presuda vrati na ponovno odlučivanje.

“Dokazi se moraju cijeniti s jednakom pažnjom”, kazao je Davidović, dodavši da se presuda bazira na indicijama.

Davidović se pozvao na prvostepenu presudu, u kojoj je navedeno postojanje direktnog umišljaja jer je optuženi bio svjestan radnji.

“Odbrana negira postojanje svjesti i direktnog umišljaja. Dati su uopšteni razlozi za direktni umišljaj u prvostepenoj presudi. Egzistentnost svijesti mora se jasno utvrditi”, naveo je Davidović.

Odbrana je predložila da Drugostepeno vijeće postupi u skladu s njihovom žalbom i da je u cijelosti prihvati, a ako Vijeće smatra da postoji krivična odgovornost, onda da se izrekne manja kazna.

Optuženi Jurišić se obratio Sudu kazavši da ništa od navedenog u optužbi nije uradio.

“Nikome ništa nisam nažao uradio, ni pomislio”, rekao je kroz suze Jurišić.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH će odluku o žalbama donijeti naknadno.

Detektor.ba