Ratni zločin

Knežević mahinalno pucao prema bjeguncu

Na suđenju za zločine počinjene na području Prijedora, svjedok Odbrane Slobodana Kneževića je izjavio kako je optuženi mahinalno zapucao prema bjeguncu, ali da nije nišanio.

S-16, kojeg je Odbrana pozvala radi razjašnjenja iskaza koji je kao svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine dao 2022. godine, potvrdio je da je Knežević trčao za bjeguncem oko 70 metara te da ga je u jednom momentu stigao i pokušao da spotakne, u čemu nije uspio.

Dodao je kako je Knežević mahinalno zapucao, ali da nije nišanio. Svjedok je izjavio da je Knežević imao automatsku pušku te da je bjegunca pozivao dva ili više puta da stane. Prema njegovim riječima, optuženi je držao pušku na težištu i nije bila usmjerena prema bjeguncu.

Tužioca Izeta Odobašića je zanimalo iz kojeg razloga je svjedok danas izjavio da je optuženi pozivao civila da stane te da je nastavio trčati nakon što nije stao, dok je ranije izjavio da je optuženi pucao. Svjedok je potom potvrdio da je rekao da je optuženi pucao.

Knežević je optužen sa Slobodanom Taranjcem, Miodragom Glušcem, Rankom Došenovićem, Rankom Babićem, Zdravkom Panićem, Trivom i Milanom Vukićem i Miloradom Obradovićem za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca – u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji – te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine.

Nikola Marić, koji je saslušan 2019. kao svjedok Tužilaštva, odgovarajući na pitanja Kneževićevog branioca Svetozara Davidovića, naveo je kako je optuženi radio na obezbjeđenju lica i objekta u Miskoj Glavi.

Svjedok je pojasnio kako je optuženi trčao 50 metara za bjeguncem od Doma prema školi te kako nije vidio da ga je Knežević pogodio. Dodao je da je još jedna grupa trčala za bjeguncem i govorila: “Stani, stani”, ali da je on i dalje trčao.

Na konstataciju Tužilaštva da prilikom ranijeg svjedočenja nije spomenuo trčanje, Marić je kazao da se vjerovatno nije sjetio. Potvrdio je da je udaljenost između optuženog i civila bila oko deset metara.

Izjavio je da je ranije rekao kako je vidio optuženog da puca, a da je poslije vidio bjegunca mrtvog. Potvrdio je da je optuženi od njega uzeo pušku.

Babićeva Odbrana je uložila materijalne dokaze, među kojima personalni karton na ime optuženog, uvjerenje Rudnika željezne rude “Ljubija” na okolnost njegovog angažmana 1992. godine, vojnu analizu i stručno mišljenje te spisak sastava oficira 43. brigade iz septembra 1992.

Nakon što je Tužilaštvo navelo da nisu na vrijeme zaprimili dokaze, predsjedavajući Sudskog vijeća Staniša Gluhajić je naveo kako će Optužba na narednom suđenju dati svoje izjašnjenje, kada će Sud donijeti odluku o prihvatanju dokaza.

Suđenje se nastavlja 22. ili 29. aprila, kada će biti pozvani svjedoci Odbrane Obradovića.

detektor.ba