Društvo

Kompanija ArcelorMittal objavljuje ažurirani protokol za posjete lokalitetu rudnika „Omarska“

Boijela kuca u logoru Omarska

Saopštenje za javnost

Zbog povećanog broja zahtjeva za posjetu lokalitetu rudnika „Omarska“ tokom 2012. godine,kompanija ArcelorMittal je nastavila blisku saradnju sa udruženjem „Prijedor ‘92” i drugim grupama koje predstavljaju osobe pogođene ratnim sukobima 90-tih godina u ovom regionu.

U skladu s tim, pripremili smo nove mjere koje imaju za cilj da omoguće bezbjedan pristup za najveći mogući broj posjetilaca, kao i da učine jasnijim protokol koji posjetioci treba da slijede.

Osnovni princip iza ovih novih mjera je da će kompanija ArcelorMittal učiniti sve što je u njenoj moći da primi posjetioce koji dolaze bilo kojim regularnim radnim danom, pod uslovom da se oni dosljedno pridržavaju uputstava vezanih za bezbjednost i zdravlje na radu. Posjete za vrijeme državnih praznika nisu moguće, a kompanija takođe zadržava pravo da predloži drugi datum za posjetu u slučajevima kada poseta na zahtjevani datum nije moguća zbog vanrednih proizvodnih aktivnosti. Od početka 2013. godine, realizovano je već nekoliko posjeta u skladu sa novim mjerama.

Osim toga, ove godine ćemo, kao i svake godine do sada, omogućiti godišnju komemoraciju 6. avgusta,kada će uobičajene radne aktivnosti u zoni posjete i na pristupnim putevima biti privremeno  zaustavljene, tako da će građani biti u prilici da na bezbjedan način odaju počast žrtvama sukoba iz 90-tih godina prošlog vijeka.

Kompletni detalji u vezi s procedurom koje bi trebalo da se pridržavaju lica koja žele da posjete ovaj lokalitet nalaze se u protokolu u prilogu.

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate sa g. Predragom Šorgom,

predrag.sorga@arcelormittal.com.

PROTOKOL
O posjetama lokalitetima rudnika „Omarska“
Svi dogovori sklopljeni na osnovu ovog protokola podliežu zakonima Republike Srpske i svim dodatnim regulativama propisanim od strane MUP-a i drugih organa vlasti u Prijedoru.
1. Zahtjev za izdavanje odobrenja za posjetu lokalitetima na teritoriju rudnika „Omarska“ treba da se
dostavi u pisanoj formi na adresu Kompanije ArcelorMittal Prijedor, ul. A. Jovana Raškovića 1, ili putem
mejla (predrag.sorga@arcelormittal.com)/faksa na broj 052 244 141.
2. Zahtjev treba da sadrži sledeće podatke:
– Program i cilj posjete;
– Podatke o lokaciji, datumu i vremenu održavanja i trajanja;
– Procjena broja učesnika;
– Podatke o organizatoru ili njegovom zastupniku;
– Lične podatke rukovodioca posjete;
– Podatke o mjerama koje organizator preduzima za održavanje reda i mira (za posjete preko 50 ljudi)
– Spisak redara organizatora sa njihovim ličnim podacima.
(shodno Zakonu o javnom okupljanju, Službeni glasnik RS 118/08).
3. Za sve posjete koje uključuju grupe do 50 lica potrebno je uputiti zahtjev za odobrenje posjete najmanje 48 sati unaprijed u toku regularne radne sedmice, dok za grupe preko 50 ljudi najmanje sedam regularnih radnih dana unapred. Period od podnošenja zahtjeva bilo za 48 sati ili za 7 regularnih radnih dana prije predložene posjete ne uključuje dane vikenda. Posjete ne mogu biti organizovane za vrijeme državnih praznika, te se zahtjevi za posjete tokom ovih dana neće uzimati u razmatranje.
4. Odgovor na zahtjev za odobrenje posjete Kompanija će dostaviti najkasnije 24 časa prije predloženog termina posjete za grupe do 50 ljudi, dok će za grupe preko 50 ljudi odgovor biti dostavljen najkasnije 48 časova prije datuma navedenog u zahtjevu.
5. Nakon što se izda odobrenje, za posjetu grupa preko 50 ljudi Kompanija će obavjestiti organizatora posjete o terminu održavanja zajedničkog sastanka na kome će se definisati svi elementi iz Člana 2 ovog Protokola, te dogovoriti ostali bitni detalji posjete (redarska služba organizatora, procedura prilaska i ulaska u krug rudnika, područje kretanja posjetilaca, itd.)
6. Po završetku posjete predstavnik Kompanije će, zajedno sa organizatorom, izvršiti pregled lokacija
koje su bile predmet posjete i pri tom sačiniti zajednički izvještaj

Leave a Reply