Hronika, Kultura

KONKURS/NATJEČAJ za Književnu nagradu Dr. Eso Sadiković za 2022. godinu

Udruženje građana „Behar“ Prijedor i Fondacija književne nagrade Dr. Eso Sadiković Prijedor, raspisuju:

K O N K U R S / N A T J E Č A J
za
Književnu nagradu Dr. Eso Sadiković za 2022. godinu

Nagrada se dodjeljuje za kraće satirične književne forme protkane humorom.

Od prispjelih radova Žiri će dodjeliti dvije nagrade i to:

1. Prva nagrada u iznosu od 1.000 KM

2. Druga nagrada u iznosu od 500 KM

Konkurisati za Nagradu mogu autori sa svojim neobjavljenim radovima napisanim na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku.

Radove slati pod šifrom u elektronskoj formi na adresu:

književnanagradadr.esosadiković@gmail.com

a ključ šifre i lične podatke slati posebno na istu adresu pod nazivom „ključ šifre“.

Konkurs/Natječaj ostaje otvoren od 15. juna/lipnja, do 15. jula/srpnja 2022. godine. Prispjeli radovi nakon ovog roka neće se vrednovati.

Nagrađeni svoje autorsko pravo prenose na Fondaciju, a ostale prispjele radove Fondacija može koristiti bez posebnog odobrenja autora.

Nagrade će biti dodijeljene 5. augusta/kolovoza 2022. godine na manifestaciji: Veče sječanja na dr. Esu Sadikovića u Prijedoru.

Udruženje građana „Behar“ Prijedor