Budimo Humani, Društvo

Koordinacija socijalno-humanitarnih NVO-Koordinisati rad kako bi pomoć stigla do što više korisnika

Koordinaciono tijelo socijalno-humanitarnih nevladinih organizacija od kada je formirano ,u martu 2020.godine ,podijelilo je preko 2500 prehrambeno-higijenskih paketa, a pripremljeno je preko 120.000 kuvanih obroka i preko 14.000 suvih obroka vikendom.

Predsjednik Skupštine grada Mirsad Duratović potvrdio je da je osim toga , tu bilo uključeno i obezbjeđivanje ogreva, plaćanje računa za struju i jednokratne novčane pomoći.
Koordinacija socijalno-humanitarnih organizacija u Prijedoru formirali su i čine: Odjeljenje za društvene djelatnosti Grada Prijedor, Centar za socijalni rad Prijedor, “Crveni krstu-Prijedor, HO “Optimisti”-Prijedor, HO “Hleb života”-Prijedor, MDD “Merhamet”-Prijedor, HO “Humano brdo”-Prijedor.


Razlog formiranja koordinacionog tijela svih ovih nevladinih organizacija je bila potreba da se izbjegnu situacije da samo jedna određena grupa osoba odnosno porodica u stanju socijalne potrebe bude korisnik humanitarne pomoći.
“Do sada se na terenu dešavalo da se organizacije dupliraju kod istih korisnika pomoći i na istim terenima. U situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, zbog korona virusa, neophodno je da se raspodjela humanitarne pomoći organizuje na taj način da što više porodica i pojedinaca dobije pakete sa prehrambeno-higijenskim proizvodima. To se može postići samo koordinisanom raspodjelom kojom se rukovodi sa jednog mjesta” rekao je Duratović.

Ovo tijelo je već reagovalo i uručilo pomoć stanovnicima Kostajnice čija su domaćinstva ugrožena prilikom nedavnog zemljotresa
.Predsjednik Skupštine grada Mirasd Duratović organizovao je sastanak sa članovima Koordinacije gdje je dogovoren izlazak na teren i pružanje pomoći ugroženim stanovnicima Kostajnice.

” Veoma brzo smo reagovali, imali smo sastanak i kao dio delegacije grada Prijedora bili smo u Kostajnici gdje smo uručili ono što smo imali trenutno i ova aktivnost će biti nastavljena putem Crvenog krsta”, potvrdio je Duratović.
U Kostajnici je posredstvom koordinacije nevladnih organizacija uručeno preko 50 higijensko-prehrambenih paketa.

Grad Prijedor