Društvo, Sjećanja, Život

KORAK DO MEMORIJALA

Informativni sastanak za roditelje ubijene djece održan je danas u sali hotela Prijedor. Dio učesnika je sastanku prisustvovao putem online zooom aplikacije. Predstavnik inicijative roditelja ubijene djece Fikret Bacic upoznao je prisutne o napretku u inicijativi za izgradnju memorijala ubijenoj djeci. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Skupštine grada Prijedora Mirsad Duratović, te predstavnici Centra za mlade Kvart i Fondacije za izgradnju kulture sjećanja.

Dogovoreni su naredni koraci i aktivnosti koje će se realizirati tokom juna i jula mjeseca. Sada je već izvjesno da bi lokacija za memorijal mogla biti jedna od 7 ranije predloženih a to je početak parka u Starom gradu nasuprot Ljetne bašte.

U dosadašnjim dogovorima, koji su intenzivirani od 2019.godine, nije bilo protivljenja izgradnji memorijala ali jeste bilo odugovlačenja i prolongiranja, tek donekle opravdanim smjenama u vlasti i usljed pandemije virusa.


Nastojaćemo vas informisati o daljim koracima do konačne izgradnje memorijala za ubijenu prijedorsku djecu a sve je počelo pokretanjem inicijative i prikupljanjem potpisa podrške gradjana Prijedor 2013.godine.

Edin Ramulic

Facebook Nedovrseni genocid u Prijedoru