Ratni zločin, Sjećanja

LOGORAŠ OMARSKE I TRNOPOLJA AZEDIN OKLOPČIĆ PRESELIO NA BOLJI SVIJET

Svjedočenja Azedina Oklopčića pred Haškim tribunalom i Sudom BiH, najbolje nam mogu reći koliko je ovaj čovjek propatio u prijedorskim logorima. Fakultetski obrazovan sa osmogodišnjim iskustvom nastavnika geografije i historije, sanjao je svoje snove u rodnom gradu,preciznije reċeno Zagradu. Međutim, ljeto 1992. gidine mu donosi nezaboravne dane.

Nažalost, dogodilo se što ni u snu nije mogao zamisliti. Za njega i njegove sapatnike Krizni štab opštine Prijedor isplanirao je otvaranje logora. Tako je Azedin Oklopčić, ni kriv ni dužan, završio u logoru Omarska gdje je uz svakodnevno premlaćivenje i izgladnjivanje bravio od 30.05. do 05.08. 1992.godine kada je premješten u Trnopolje. U Omarskoj je smrt vrebala na svakom koraku i tada se mladi nastavnik svega nagledao. Bio je svjedok tužilaštva u predmetima koji su se odnosili na zločine počinjene u pomenutim logorima.

Dakle, mnogo je rana bilo na srcu ovog čovjeka koji nas je napustio u 61.godini života. Ostaju njegova svjedočenja o vremenu kada su zli ljudi odlučivali o sudbinama Azedinovih sunarodnjaka.

Dženaza i ukop će se obaviti u Švedskoj gdje boravio nakon logoraških dana.


Dženaza i ukop merhametlije će se obaviti u četvrtak, 9. juni  2022, u Hovshaga Kyrkogårdsgatan , Växjö, Da mu se dragi Allah smiluje i podari lijepi dženet. Neka name misli i dove budu sa porodicom Azedina Oklopčića.