Budimo Humani, Hronika

“Merhamet” Njemačke tokom 30-godišnjeg rada uputio veliku pomoć BiH

Kadirić: "Merhamet" Njemačke je posebno ponosan na hiljade dodijeljenih stipendija za siromašne učenike i studente širom BiH

Veliki broj njemačkih donatora sve ove godine prati akcije “Merhameta” Njemačke, istakla je Kadirić

“Merhamet” Njemačke, sa sjedištem u Frankfurtu, obilježio je 30 godina postojanja.

Direktorica te organizacije Edina Kadirić je, povodom jubileja, izrazila zahvalnost svim donatorima, prije svega bh. dijaspori u Njemačkoj, koji su pomogli da “Merhamet” Njemačke u svom trodecenijskom radu ostvari izuzetne rezultate, čiji je cilj bio pružanje pomoći građanima BiH tokom rata i u poratnom periodu, kada je pomoć usmjerena socijalno najugroženijim kategorijama u našoj zemlji.

– Prošlo je 30 godina od kad je grupa odvažnih patriota u tadašnjem glavnom gradu Njemačke, Bonu, 1992. godine odlučila osnovati “Merhamet” Njemačke. Surova agresija na BiH, stradanje nedužnog stanovništva te veliki broj izbjeglih i raseljenih građana naše zemlje zahtijevali su brzu rekaciju i pružanje urgentne pomoći unesrećenom narodu. Pomoć vrijedna desetine miliona njemačkih maraka, hiljade tona hrane, lijekova, robe i drugog materijala, nalazilo je svoj put do onih kojima je pomoć bila potrebna – kazala je Kadirić.

Prema njenim riječima, nerijetko su volonteri “Merhameta”  Njemačke i sami bili izloženi opasnostima prilikom transporta pomoći za BiH.

fOTO: Merhamet PRESS

– “Merhamet” Njemačke je ostvario sjajnu saradnju sa njemačkim institucijama koje su svesrdno stale uz napaćeni narod BiH. Ta saradnja traje i danas. Veliki broj njemačkih donatora sve ove godine prati akcije “Merhameta” Njemačke. Tako je bilo i u poslijeratnoj izgradnji i obnovi naše porušene domovine. “Merhamet” Njemačke je dao nemjerljiv doprinos u obnovi kuća, škola, ambulanti i drugih objekata od opštedruštvene važnosti – istakla je Kadirić.

U saradnji sa HO “Merhamet” MMD u BiH, dodala je Kadirić, “Merhamet” Njemačke aktivno učestvuje u finansiranju rada velikog broja “Merhametovih” kuhinja u BiH, u kojima se hrani više od 8.000 socijalno ugroženih osoba.

– “Merhamet” Njemačke je posebno ponosan na hiljade dodijeljenih stipendija za siromašne učenike i studente širom BiH. I danas, 35 učenika i studenata u našoj zemlji svakog mjeseca dobija stipendiju od “Merhameta” Njemačke – kaže Kadirić.

Na proslavi Dana državnosti BiH, održanoj u Frankfurtu, generalni konzul BiH Višnja Lončar se zahvalila “Merhametu” Njemačke za sve ono što je uradio za Bosnu i Hercegovinu i njene građane, te je direktorici Edini Kadirić uručila priznanje za “Merhamet” Njemačke.

 

AVAZ