Društvo, Kultura, Zanimljivosti, Život

MOSTOVI PRIJATELJSTVA SARAJEVO – PRIJEDOR

Danas su gosti Osnovne škole Dositej Obradović na Hambarinama i Dječije Biblioteke bili direktori, nastavnici i učenici iz tri sarajevske škole: „Aneks“, „Džemaludin Čaušević“ i „Mustafa Busuladžić“.
Gost nam je bio i pisac Sabit Bekto.

Organizatori ovog projekta su naši sugrađani Zijad Čanić i Mirsad Duratović sa direktorima i nastavnicima navedenih škola.
U organizaciji su učestvovali i Mirela i Selmir Ljumanović, dok su se u realizaciji pridružili i Mirnes Duratović i Nijaz Brkić.

Naše goste smo dočekali u Dječijoj biblioteci. Za poklon iz ove tri škole smo dobili knjige, a i nastavnik Ajdin Ališković je njima poklonio po jednu svoju predivnu knjigu El- Vedud, koju je lektorisala nastavnica Mirela Ljumanović.

Ljudi dobre volje su preko škola „Aneks“ i „Mustafa Busuladžić“ donirali 500 KM za biblioteku i 500 KM koje su uručili učenicima kao hediju.
U školi je goste srdačno dočekala direktorica Gina Gruban i poželjela dobrodošlicu.
Učiteljice Tanja Topić, Tijana Ljubišić i nastavnici Mirela Ljumanović i Branislav Maksimović su pripremili predivnu priredbu.

Sarajlije imaju mnogo ideja i prijedloga za saradnju u budućnosti.
Ono što je sigurno je da će neki od naših učenika dobiti stipendije.
Nakon priredbe su djeca iz Sarajeva našim učenicima podijelila jako fine, s ljubavlju pakovane, paketiće.

Paketiće su dobili i učenici iz Rizvanovića, Čarakova i Zecova.

Sarajlije su posjetile i Memorijalni centar u Čarakovu, gdje su ih srdačno dočekali domaćini: predivni imam Huse Jašarević, koji jako dobro prezentuje nemila ratna stradanja, da se ne zaborave- da se ne ponove i Nijaz Brkić koji je jedan od prvih povratnika i aktivan je u svemu.

U muzeju su im se poslije nastave pridružili i učenici sa Hambarina.
Nekon toga je uslijedila šetnja, posjeta gradskoj džamiji, te zajednički ručak. Na rastanku su svi bili zadovoljni jer su vidjeli i doživjeli nešto novo i svi su se vratili kući bogatiji za nova poznanstva.

Selmir Ljumanović / Dječija biblioteka Humano Brdo 2010