Društvo, Hronika

O B A V J E Š T E NJ E preliminarne rang liste potencijalnih korisnika po Javnom pozivu izbjeglicama iz BiH, raseljenim licima i povratnicima u BiH za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica 2024-2025

Obavještavamo podnosioce prijava po Javnom pozivu izbjeglicama iz Bosne  i Hercegovine, raseljenim licima i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2024. i 2025. godinu, broj: 04-32-4-1636-1/23 od 24.10.2024. godine, da će 08.5.2024. godine biti objavljene Preliminarne rang liste potencijalnih korisnika za sve općine/gradove u Bosni i Hercegovini, na internet stranici www.fmroi.gov.ba i oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Rok za podnošenje prigovora i dopunu dokumentacije je 15/petnaest/ dana od dana objavljivanja.

https://fmroi.gov.ba/preliminarne-rang-liste-potencijalnih-korisnika-za-sve-opcine-gradove-u-fbih/

https://fmroi.gov.ba/preliminarne-rang-liste-potencijalnih-korisnika-za-sve-opcine-gradove-u-republika-srpska/

Za sve dodatne informacije aplikanti mogu kontaktirati nadležni sektor Ministarstva na broj: 033 294 151

 

 

FMROI.GOV.BA