Kultura, Sport

OBJAVLJENI REZULTATI DVA JAVNA POZIVA ZA FINANSIRANJE SPORTSKIH KLUBOVA I AMATERIZMA U KULTURI

Grad Prijedor objavio je danas rezultate dva javna poziva koja su raspisana krajem februara ove godine, a odnose se na sportske klubove i organizacije i udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi.

Na javni poziv za raspodjelu sredstava sportskim klubovima i organizacijama prijavilo se 50 sportskih klubova/organizacija, 48 sportskih klubova/organizacija je ispunilo sve uslove, a dva sportska kluba/organizacije nisu ispunila sve formalno-pravne uslove.
Prema raspoloživim sredstvima u budžetu Grada Prijedora planiranim za grantove sportskim klubovima po programu za 2024. godinu u iznosu od 700.000 KM (653.000 KM sufinansiranje sportskih klubova/organizacija). U budžetu Grada Prijedora za 2024. godinu predviđena su značajna sredstva za sufinansiranje u odnosu na 2023. godinu kada je Grad Prijedor u budžetu za tu namjenu izdvojio 450.000 KM.
Na Javni poziv za sufinansiranje programsko-projektne aktivnosti udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi iz Budžeta Grada Prijedora u 2024. godini prijavilo se 20 udruženja, a
2 (dva) udruženja nisu ispunila sve formalno-pravne uslove.

Prema raspoloživim sredstvima u budžetu Grada Prijedora, planirana su sredstva za finansiranje projekata održavanja u oblasti amaterizma u kulturi za 2024. godinu u iznosu od 180.000 KM.
U budžetu Grada Prijedora za 2024. godinu predviđena su značajna sredstva za sufinansiranje u odnosu na 2023. godinu, kada je Grad Prijedor u budžetu za ovu namjenu izdvojio 120.000 KM.
Rezultate možete pogledati ovdje: link 1


Rezultate možete pogledati ovdje:link 2

Prijedorgrad.org