Hronika

Od sutra držite jezik za zubima, pazite gdje šta pričate, ne znate ko vas sluša

26. avgusta stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS, a kojim kleveta i iznošenje ličnih i porodičnih prilika i zvanično postaju krivična djela.

Zakon postaje važeći njegovom objavom u Službenom glasniku a sutra stupa na snagu.

Nakon stupanja na snagu postoji mogućnost npr. podnošenja  inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i  zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Srpske, koju može podnijeti  svako, kažu stručnjaci za BUKU.

“Takođe, postoji mogućnost ispitivanja da li je bilo koja odredba zakona u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ovaj postupak pred  Ustavnim sudom BiH može pokrenuti samo određen krug ovlašćenih  pokretača: član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Savjeta ministara,  predsjedavajući ili njegov zamjenik bilo kojeg doma Parlamentarne  skupštine, jedna četvrtina članova/delegata bilo kojeg doma  Parlamentarne skupštine ili jedna četvrtina članova bilo kojeg doma  zakonodavnog organa entiteta”, rekao je za BUKU Dejan Lučka iz Banjalučkog centra za ljudska prava.

Lučka  ističe da su neki od posljednjih zakona koji su otišli pred Vijeće za  zaštitu vitalnog interesa su bili Zakon o nepokretnoj imovini i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu kada je odlučeno da nije prihvatljiv zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog  interesa bošnjačkog naroda.

Lučka je rekao je ovakav zakon nije  trebalo ni da dođe do Ustavnog suda Republike Srpske, jer ga nije

trebalo ni usvojiti u Narodnoj skupštini.

“Problematika sa ovim  zakonom je uglavnom vezana za ljudska prava i standarde koji postoje i

koji bi trebalo da se primjenjuju, a koji skoro uopšte nisu uzeti u  obzir od strane Vlade Republike Srpske i većine koja je izglasala  zakonske izmjene u Narodnoj skupštini.  Vijeće za zaštitu vitalnog

interesa Ustavnog suda nije direktno odlučivalo o svim tim pitanjima  koja su se pojavila pri donošenju zakonskih izmjena, nego samo o tome da  li je došlo do povrede vitalnog interesa”, pojasnio je Lučka za BUKU nakon što Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske nije prihvatio zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje potvrede vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS kojim se kriminalizuje kleveta.

Prijedlog zakona uputilo je zvanično  Ministarstvo pravde RS a sam zakon na twitteru je krajem prošle godine  najavio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Predstavnici opozicije kao i medijska zajednica pozvali su ranije  predlagača da povuče sporne odredbe ili zakon u cjelosti. Sedmomjesečna  borba kojom se dokazivalo da će ovaj zakon uticati na demokratiju,  slobodu misli i govora u Republici Srpskoj nije uvjerila poslanike iz vladajuće koalicije da povuku ovakav prijedlog zakona.

Nakon  višemjesečnih uzaludnih upozorenja i pozivanja da se zaštiti sloboda  govora i povuče skandalozna odredba koja klevetu kvalifikuje kao  krivično djelo, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj ipak su ostali  pri ovom prijedlogu.

Prijedlogu su se suprostavili medijski  radnici, aktivisti, predstavnici međunarodnih organizacija, opozicione  partije u Republici Srpskoj, predstavnici međunarodnih organizacija kao i  sami predstavnici Evropske unije u Bosni I Hercegovini.

Očekivanja Evropske unije su bila da će se zakon o kriminalizaciji klevete povući  sa dnevnog reda tekuće sjednice Narodne skupštine RS, jer je on u

potpunoj suprotnosti sa evropskim putem.

Iako predstavnici vlasti  ističu da je kleveta kriminalizovana u mnogim zemljama članicama

Evropske unije, stručnjaci smatraju da to nije razlog da se ona ponovo  uvodi kod nas naročito imajući u vidu opšte nepovjerenje u pravosuđe u  Republici Srpskoj.

Politička analitičarka Tanja Topić rekla je da samo još danas živimo slobodu mišljenja i medija.

“Objava  u Sužbenom glasniku može biti proglasena danom žalosti u Republici  Srpskoj, a građanima poruka što ste govorili, govorilj ste. Ćutanje im  očito bolje ide. Naravno, ne mislim da ce se slobodni novinari, mediji i  slobodomisleci ljudi predati”, rekla je za BUKU Tanja Topić.

Dejan Šajinović, novinar Nezavisnih novina, rekao je, prilikom usvajanja prijedloga Zakona u NSRS, da su novinari do posljednjeg trenutka nadali da do ovoga neće doći.

“Nadali smo se da će kod nekih poslanika možda proraditi savjest, barem kod onih koji su nam privatno govorili da ovaj zakon nije sjajan, i da će  glasati protiv. Nažalost, sva nadanja koja smo mi novinari imali  pokazala su se neutemeljenim. Važno je istaći da ovaj zakon neće  pogoditi samo medijsku zajednicu i novinare. Ovo je zakon koji će pogoditi svakog građanina Republike Srpske. To je ono čega se stariji  građani možda sjećaju što je bio verbalni delikt. Možete doći u  situaciji da u kafani ili na nekom druženju kažete nešto protiv nekog  funkcionera, da smatrate da nije dobar ili da je nešto ukrao i zaista  vam može doći policija, tužilaštvu i možete završiti u zatvoru. To je  suština ovog zakona. Mi novinari imamo vidljivost, imamo platforme sa  kojih možemo da se obratimo medijima i ako se m nađemo u problemu može  skrenuti pažnju javnosti na to, ali šta će uraditi onaj koji nema  mogućnost da se obrati javnosti i ne zna kako da se obrati međunarodnim  organizacijama, kako da ode u Savjet Evrope, kako će se običan građanin  odbraniti kad sutra padne na udar ovog zakona? To je pitanje o kojem svi   sada trebaju da razmisle. Ona vlast koja ne osjeća pritisak javnosti  počinje da se ponaša sve bahatije i bojim se da je ovo samo početak i da ovo neće biti zadnji zakon”, rekao je Šajinović.

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Ured Vijeća Evrope u Sarajevu i Evropska unija u Bosni i  Hercegovini izrazili su ranije izuzetnu zabrinutost zbog činjenice da je Narodna skupština Republike Srpske danas ponovo kriminalizirala klevetu.

“Sloboda izražavanja je osnovno pravo i osnovna evropska vrijednost. Ovaj korak  je protivan međunarodnim obavezama BiH u oblasti ljudskih prava, te nije  u skladu sa evropskim putem Bosne i Hercegovine niti sa 14 ključnih  prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, a posebno ključnim  prioritetom 11 o povoljnom okruženju za civilno društvo i ključnim  prioritetom 12 o slobodi izražavanja. Tamo gdje postoje krivični zakoni o  kleveti, oni rizikuju da budu zloupotrebljeni protiv novinara,  branitelja ljudskih prava i drugih aktera civilnog društva za obavljanje  svoje legitimne uloge da istražuju i informišu javnost o pitanjima od javnog interesa, što je od suštinskog značaja za funkcionisanje svakog  demokratskog društva. Izmjene i dopune su nepoželjan, i neosporno veliki korak unazad u zaštiti osnovnih prava i narušavaju efikasno funkcionisanje demokratije u Republici Srpskoj”, navodi se u ranije objavljenoj zajedničkojizjavi.

Podsjetimo da je u Bosni i Hercegovini, kleveta sve do 1999. godine  potpadala pod Krivični zakon. U zemljama bivše Jugoslavije, posebno je  član 133. Krivičnog zakona, nazivan “verbalni delikt” korišten za obračunavanje sa neistomišljenicima, i brojni su primjeri kada su građani osuđeni na zatvorske kazne zbog navodnog kršenja odredbi ovog člana.

Početkom XXI vijeka kleveta i uvreda su dekriminalizovane i  tada su zakoni o zaštiti od klevete ocijenjeni kao dobro skrojeni i u skladu sa međunarodnim standardima slobode izražavanja, a sada se sa novim Zakonom vraćamo se korak unazad. Sve to uticaće na slobodu govora uRepubublici Srpskoj, a novinari koji su često na meti političke elite nalaze se u još nezavidnijem položaju. Pored novinara i medijskih radnika pod rizikom od tužbe za klevetu su i svi građani Republike  Srpske. Niko nije izuzet, zato pazite gdje šta pričate i pišete.

 

Elvir Padalović/BUKA