Društvo, Život

Potpisani tripartitni sporazumi o donaciji građevinskog materijala

Ugovor je potpisan između gradonačelnika grada Prijedora, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i korisnika.

Za korisnike ove donacije u građevinskom materijalu iz Čarakova i Čejreka sredstva su obezbijeđena sa pozicije ” Transfer za raseljena lica i povratnike” iz budžeta Federacije BiH za 2021.godinu.Ovo ministarstvo je javni poziv izbjeglicama iz BiH , raseljenim osobama u Federaciji BiH i povratnicima i FBiH za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje opština i gradova Republike Srpske , objavilo 9.decembra 2019.godine. Nakon provedenih procedura,komisija je izvršila odabir tri korisnika sa kojima je danas potpisan sporazum.

Korisnici su se , prema ovom sporazumu, obavezali da će u roku od šest mjeseci izvršiti ugradnju doniranog materijala i preseliti se u taj stambeni objekat i time napustiti tuđu imovinu koju trenutno koriste.

gradprijedor.org