Društvo

RADNI I FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ UDRUŽENJA LOGORAŠA „PRIJEDOR 92“ ZA 2014.GODINU;

1Udruženje logoraša Prijedor92 je i ove godine uspješno realizovalo brojne aktivnosti. Direktno kao organizatori ili u saradnji sa ostalim udruženjima sa prostora Prijedora, odnosno sa Savezom logoraša Bosne i Hercegovine organizovane su komemoracije u prostorima logora Omarska, Keraterm, Trnopolje, Manjača i Batkovići. Pored ovih aktivnosti organizovane su ili podržane komemoracije na Korićanskim Stijenama te na Hrastovoj Glavici. Naša kancelarija je tokom cijele godine bila na usluzi svim našim članovima te ostalim građanima Prijedora koji su zatražili pomoć Administrativnu i pravnu pomoć zatražili su mnogi, među kojima i brojni članovi porodica žrtava genocida.

2

Udruženje logoraša Prijedor92 je i ove godine uspješno realizovalo brojne aktivnosti.
Direktno kao organizatori ili u saradnji sa ostalim udruženjima sa prostora Prijedora, odnosno sa Savezom logoraša Bosne i Hercegovine organizovane su komemoracije u prostorima logora Omarska, Keraterm, Trnopolje, Manjača i Batkovići.
Pored ovih aktivnosti organizovane su ili podržane komemoracije na Korićanskim Stijenama te na Hrastovoj Glavici. Naša kancelarija je tokom cijele godine bila na usluzi svim našim članovima te ostalim građanima Prijedora koji su zatražili pomoć Administrativnu i pravnu pomoć zatražili su mnogi, među kojima i brojni članovi porodica žrtava genocida.

Uglavnom se radilo o izdavanju potvrda o boravku u logoru, podnošenja zahtjeva za nematerijalno obeštećenje, podnošenje zahtjeva ili ulaganje žalbi na odbijenice po osnovu zakona o civilnim žrtvama rata te drugi razni vidovi pomoći koju u kontinuitetu pružamo uz konsultacije s kancelarijom Vaša prava BiH, uredom Ombudsmana u BiH i drugim organizacijama i udruženjima.
Naše Udruženje se oglasilo u javnim istupima u mnogobrojnim kršenjima ljudskih prava i prava žrtava genocida u toku 2014.godine. Pozvali smo na bojkot sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zbog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištui boravištu, smatrajući to svojom obavezom jer reprezentujemo više desetina hiljada građana prognanim sa kućnih pragova a koji su prije progona zatvarani u koncentracione logore na području Prijedora i na drugim mjestima u BiH.
Osim toga reagovali smo na informaciju da bi Svjetana Cenić, svjedok odbrane Momčila Krajišnika i negator zločina u logoru Trnopolje mogla biti mandatara nove Vlade Tuzlanskog Kantona.
Od gradonačelnika Marka Pavića, zatražili smo da se 20.juli 2014.godine, dan ukopa identifikovanih civilnih žrtava, proglasi danom žalosti na području Prijedora. Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine smo uputili protestno pismo vezano za ponašanje ministra Mikulića i njegovog ometanja istrage u toku hapšenja lica osumnjičenih za ratni zločin u Zecovima.
Organizovali smo veliki broj posjeta grupa studenata i profesora prostorima logora i stratištima prijedorskih žrtava. Tako smo organizovali programske posjete studentima i profesorima iz Francuske. Posjeta našem udruženju i prijedorskim stratištima postala je sastavni dio školskog programa posjete Bosni i Hercegovini Visoke škole za socijalnu pedagogiju iz Minhena. Organizovali smo posjetu i program za postdiplomske studente, doktorante s njihovim profesorima mentorima sa više univerziteta iz Velike Britanije. Posebno zadovoljstvo nam je bilo ugostiti Michaela Ignatiefa sa „Carnegie Council for Ethics in International Affairs”.

3
Posebno želimo istaći saradnju sa Institutom za istraživanje genocida iz Kanade te uspostavljenu saradnju sa organizacijom IGFM -Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) iz Njemačke (Međunarodna organizacija za ljudska prava).
U suradnji sa Historijskim muzejem Bosne I Hercegovine, Inicijativom mladih Hrvatske, Memorijala velikih ratova iz Perona-Francuske ugostili smo grupu mladih ljudi okupljenih oko Njemačko-Francuskog omladinskog saveza.
Udruženje logoraša Prijedor92 je postalo partnerom organizacije „Integra“ iz Prištine za cijelu Bosnu i Hercegovinu. S ovom organizacijom smo uspješnno relaizovali projekat „People and Memories Talk – Regional Edition“.
Tokom cijele godine udruženje je imalo 13 sastanaka sa prestavnicima Tužilaštva Bosne i Hercegovine i intenzivno koordiniralo rad Tužilaštva na terenu po pitanju istraga ratnih zločina.
Osim toga, udruženje je u stalnom kontaktu sa Institutom za nestale Bosne i Hercegovine, podržava u skladu s mogućnostima njegov rad i njegov tim za Bosnasku Krajinu pružajući pomoć s ciljem pronalaska i ostalih nestalih nevinih žrtava.
Ono što želimo naglasiti u našem izvještaju jesu kontinuirani pritisci politike na rad našeg udurženja koji se manifestuje stalnim ogovaranjima, širenjima dezinformacija te lobiranjima koja su proizvela odsustvo bilo kakve finansijske pomoći od strane institucija države, entiteta Republika Srpska, i grada Prijedora. U toku godine isplaćeno nam je ostatka duga Vlade Republike Srpske za 2013.godinu. U Službenom glasniku Republike Srpske objavljenom 26.decembra 2014.godine saznali smo da je Ministarstvo uprave i lokalne uprav Repubplike Srpske na čijem je čelu Lejla Rešić, kadara DNS-a, uskratila naše udruženje za budžetska sredstva za ovu godinu.
Razne vrste dezinformacija su vjerovatno i utjecale na odsustvo razumijevanja i kod članova udruženja za osnovne potrebe same kancelarije udruženja čija je opstojnost u nekoliko navrata bila dovedena u pitanje.
Podvlačimo da je rad udruženja javan i da je pristup informacijama svim članovima ono na šta smo se od početka, onda kada to niko nije htio niti smio, obavezali. Ovdje posebno podvlačimo finansije. U udruženju je uposleno samo jedno lice angažovano kao sekretar udruženja, Sudbin Musić čija je mjesečna plaća ustanovljena odlukom upravnog odbora i u zakonski garantovanom minimumu za prostor Republike Srpske, ona je proteklih 11 mjeseci iznosila svega 403,50 KM. Osim toga, sekretaru se isplaćuju putni troškovi i topli obrok u zajedničkom iznosu od 180 KM. Dakle ukupna primanja sekretara udruženja su 580,05 KM.
Predsjednik udruženja od 2007.godine je Mirsad Duratović i on svoju dužnost obavlja volonterski. Odlukom upravnog odbora on od 2011.godine ima primanja u iznosu od 200,00 KM mjesečno na ime troškova prevoza, telefona i ostalih eventualnih mjesečnih troškova kako ne bi njegov aktivizam morala osjetiti njegova porodica koja nema nikakvih redovnih mjesečnih primanja jer je odlukom gradske skupštine a na prijedlog nekih bošnjačkih odbornika izbačen iz jedne od gradskih Komisija u kojima je imao mjesečna primanja koja su njemu i njegovoj porodici bila i jedina redovna mjesečna primanja u iznosu od 125,00 KM.
Problem gradskim vlastima jeste upornost i direktnost koju smo pokazivali svih ovih godina unatrag a o čemu psotoji arhivirana građa te uredno vođen protokol udruženja. No, svo vrijeme smo davali svoj maksimum kako naše aktivnosti ili naši istupi ne bi negativno djelovali po međuljudske i medjunacionalne odnose.
U našoj dokumentaciji stoje i zahtjevi za memorijalnim centrima a posljednji od njih je pokušaj da se barem obilježavanjem prostora logora „Trnopolje“ koji je u vlasništvu grada Prijedora i gdje gradske vlasti mogu donijeti takvu vrstu odluke. Do danas nismo dobili odgovor niti je po našem zahtjevu ikada ovaj problem bio predmet rasprave na lokalnom parlamentu.
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
Finansijsko poslovanje udruženja uslovljeno je prilivom sredstava udruženja čiji osnov čine članarine i dobrovoljni prilozi naših prijatelja i članova, te budžetska sredstva. U toku 2014.godine udruženju logoraša uplate su izvršila 62 lica od kojih je 52 uplatilo članarinu, 19 njih je uplatilo i veći iznos kao prilog a samo prilog dalo je 5 lica.
Koristimo priliku da se posebno zahvalimo Bosanskom klubu „Behar“ iz Flensburga, odnosno njegovom predsjedniku Mesudu Hasiću i aktivisti Hopovac Edinu za uplaćenu donaciju, zatim BH Telekomu d.d. Sarajevo, Udruženju „Pravda“ iz Sarajeva, Organizaciji Integra – Priština – Kosovo, našem vjernom dugogodišnjem prijatelju Ljubinki Petrović Ziemer i njenom suprugu Christofu, supruzi i djeci Kučković Jusufa, prve žrtve genocida u Prijedoru, odnosno njegovoj kćerci Emini. Isto tako zahvaljujemo se i Joachimu Simonu i njegovoj supruzi, Pašalić dr.Azri, Aniti Zukić, Nedimu Jahiću-aktivisti iz Sarajeva, ,Corneliji Geringer, Manfredu Pattermanu, Suadu Duratoviću, Marošlić Mehmedu, Sejadu Duračku, Satku Mujagiću, Muratu Tahiroviću, Ališković Medihi, Ejupović Senadu, Velić Fadili, Imeri Neđadu, Cerić Fadilu, Horozović Mehmedu, Erichu Rathfelderu, njegovoj supruzi Ameli, Philippu Deprezu i ostalim koji su moralno ili materijalno bili s nama u toku prošle godine.
Posebnu zahvalnost dugujemo našem dugogodišnjem knjigovođi Almi Mahmuljin Kecman, koja u ime svojih roditelja rahmetli Zijada-Zike Mahmuljina i rahmetli Advije Mahmuljin, već godinama besplatno obavlja knjigovodstvene usluge, kontrolu i predaju završnog računa.
Slijedi lista fizičkih i pravnih subjekata naših donatora i prijatelja:
PRILOZI I ČLANARINE U BLAGAJNU UDRUŽENJA
1. Pašalić dr.Azra – 100,00 KM prilog
2. Čaušević Šerif sa porodicom-100,00 KM članarina i prilog
3. Ališković Mediha – 104,20 KM – prilog
4. Ališković Amir – 12,00 KM – članarina
5. Mujkanović Hava – 12,00 – članarina
6. Hamulić Ibrahim – 12,00 KM – članarina
7. Nedim Jahić – (Sarajevo) – 50,00 KM – prilog
8. Sejad Duračak – 100,00 KM – članarina i prilog
9. Ramo Vukalić – 25,00 KM – članarina
10. Vahid Vukalić – 25,00 KM – članarina
11. Selman Safeta i Mina – 24,00 KM – članarina
12. Ejupović Senad – 120,00 KM – članarina
13. Mešić Mehmed – 12,00 KM – članarina
14. Rizvanović Vahid – 12,00 KM – članarina
15. Cornelia Geringer – 194,30 KM – članarina i prilog
16. Manfred Patermann – 194,30 KM – članarina i prilog
17. Suad Duratović – 194,30 KM – članarina i prilog
18. Seferović Arnel – 30,00 KM – članarina i prilog
19. Senad Draganović – 20,00 KM – članarina i prilog
20. Velić Fadila – 50,00 KM – članarina i prilog
21. Čehić Smail – 24,00 KM – članarina
22. Fazlić Midhet – 12,00 KM – članarina
23. Hadžić Mirsad – 60,00 KM – članarine za 5 godina
24. Kamić Fuad – 24,00 KM – članarina
25. Satko Mujagić – 20,00 KM – članarina
26. Mrkalj Fajko – 12,00 KM – članarina
27. Mrkalj Šefik – 12,00 KM – članarina
28. Mujdžić Bego – 12,00 KM – članarina
29. Denis Imširović – 10,00 KM – prilog
30. Marošlić Mehmed – 100,00 KM – članarina i prilog
31. Seferović Safet – 12,00 KM – članarina
32. Šistek Ferid – 40,00 KM – članarina i prilog
33. Tubinović (Jusuf Kučković) Emina – 390,00 KM – prilog
34. Imeri Neđad – 50,00 KM – prilog
35. Cikota Zlata – 12,00 KM – članarina
36. Cikota Sead – 12,00 – članarina
37. Kadić (Idriz) Rasim – 12,00 KM – članarina
38. Cerić Edin i Sada – 97,50 Km (50 eura) – prilog
39. Beširević (Mujo) Ibrahim – 12,00 Km – članarina
40. Ališković (Dževad) Karanfil – 24,00 KM – članarina
41. Ramić (Munib) Jasmin – 12,00 KM – članarina
42. Đulić Sabahudin – 12,00 KM – članarina
43. Cerić Fadil – 50,00 KM – članarina i prilog
44. Crnalić (Esad) Nedžad – 12,00 KM – članarina
45. Crnalić (Esad) Adnan – 12,00 KM – članarina
46. Husić Sabahudin – 12,00 Km – članarina
47. Matić (Ivo) Joso – 24,00 KM – članarina
48. Dračić (Safet) Salko – 12,00 Km – članarina
49. Dračić (Safet) Salko i braća – 14,00 Km – prilog
50. Dračić (Safet) Safet – 12,00 Km – članarina
51. Dračić (Salko) Safet – 12,00 Km – članarina
52. Murtić (Bahto) Ismet – 12,00 KM – članarina
53. Zuhdija Ramić – 12,00 KM – članarina
54. Kasim Hadžić – 12,00 KM – članarina
55. Senad (Omer) Draganović – 12,00 Km – članarina
56. Bešić (Ibrahim) Fahrudin – 12,00 KM – članarina
57. Horozović (Derviš) Mehmed – 97,50 KM – članarina
58. Ičić Fehim – 12,00 KM – članarina

PRILOZI I ČLANARINE NA ŽIRO RAČUN
59. Udruženje „Pravda“ – Sarajevo – 1000,00 KM
60. BH Telecom d.d. Sarajevo – 2750,00 KM
61. Vlada RS-dug iz 2013 – pomoć nesrpskim udruženjima 1356,00 KM
62. Ljubinka Petrović Ziemer – 1000,00 KM
63. Anita Zukić – 100 KM
64. Oklopčić Muharem – 12 KM

PRILOZI NA DEVIZNI RAČUN
65. Bosanski klub Behar – Flensburg – 3635,00 Eura
66. Integra ORG – Priština – Kosovo 1600,00 Eura
67. Joachim Simon – Njemačka – 500 Eura

 

Leave a Reply